Läs mer om vår trygga och snabba lösning

På tre dagar* kan vi leverera en flexibel byggnad för Pop-up vaccinering

Några av fördelarna med våra flexibla byggnader för Pop-up vaccinering:

  • Etablering på några dagar
  • Kan uppföras var som helst i Sverige
  • Byggda för säkert patientflöde
  • Bra arbetsmiljö för vårdpersonal
  • God tillgänglighet för alla
  • Kan återanvändas på ny plats
  • Förberedda för kylförvaring av vaccin

*Förutsättningar för leverans på tre dagar

Leverans på tre dagar förutsätter godkänt bygglov och att beställningen avser standardmoduler om maximalt 70 m2, samt att Adapteo Sverige har modulära lösningar i lager, då det vid stor efterfrågan kan påverka leveranstiden. Elektricitet och vattenanslutning skall finnas tillgängligt och förberett för enkel anslutning.

Våra Pop-up lösning innebär ett snabbt och ansvarsfullt sätt att skapa möjlighet för en landsomfattande massvaccinering.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Danskt testcenter monterades på tre dagar

Nyligen byggde Adapteo ”TestCenter Danmark Vest” i Skejby i Danmark på uppdrag av Statens Serum Institute. Anläggningen består av 50 sammanbyggda modulära enheter på sammanlagt 1500 m2. Hela centret monterades på bara tre dagar och står nu klar att användas. För oss är det ett tydligt bevis på att Adapteo kan hjälpa till och avlasta vården under svåra omständigheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss!