Vår rapportering

Adapteo har förbundit sig till modiga klimatmål om att minska sitt koldioxidavtryck i linje med Parisavtalet. I december 2023 skickade vi in vår avsiktsförklaring (Commitment Letter) till Science Based Target initiativ (SBTi), med mål om att nå nettonollutsläpp till 2040, samt fossilfri egen verksamhet till 2030 

Laboratories
Utveckla Science Based Targets: Vi utvecklar planer för att minska utsläppen av växthusgaser i scope 1, 2 och 3, med 2022 som baslinje.  
Lower_CO2-2
Plan för utsläppsminskning: Vår plan för minskade utsläpp i scope 1 och 2 färdigställdes under 2023. Den omfattar kritiska områden som energi- och bränsleanvändning och elförbrukning. 
Electric_Circle
Övergång till förnybar energi: 2024 växlar vi till 100% förnybar el. Vi planerar dessutom att helt fasa ut fossil energi och bränslen i vår verksamhet till 2030. 
Scope_3_Focus

Utsläppsminskningsstrategi för scope 3: För indirekta utsläpp, utvecklar vi en plan i linje med SBTi:s riktlinjer. 

Short construction time
Snabb implementering: Vi tar sikte på att få våra mål godkända som Science Based Targets redan under 2024, ett år före deadline 2025. 

Våra hållbarhetsrapporter

Hållbarhet är kärnan i Adapteos affärsmodell och vi har hållbarhetsaspekten integrerat  i olika delar i vår verksamhet. Vår ambition är att bli ett av de mest hållbara företagen i branschen.

Här hittar du våra hållbarhetsrapporter.

Hållbarhetsrapport 2023

I vår hållbarhetsrapport kommer du att se en översikt av de steg vi har tagit och de insatser som har gjorts under 2023. Vi delar också med oss av hur vi har integrerat hållbarhet i vår affärsstrategi, bjuder in dig till våra första steg på vår färdplan mot nettonoll, och visar på smartheten i vår cirkulära affärsmodell.

Läs rapporten nu

Hållbarhetsrapport 2022

Trots de makroekonomiska utmaningar som 2022 medförde har Adapteo haft ett framgångsrikt verksamhetsår. Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster. När stopp och problem i leveranskedjan har lösts efter pandemin har vi kontinuerligt kunnat leverera till våra kunder i tid och med tillfredsställande resultat.

Läs rapporten nu

Adapteo har varit undertecknare av FN Global Compact sedan 2020.