Vårt tillvägagångssätt

Så gör Adapteo

Trion: People, Planet, Profit.

ada49-WEB_Crop
CIRC_MODEL_Doorway_No_headline

Vår cirkulära affärsmodell

Att föregå med gott exempel

Ett skifte från linjära till cirkulära lösningar och affärsmodeller är nödvändigt för att minimera globalt resursutnyttjande och minska klimatpåverkan. Våra cirkulära lösningar visar hur detta kan göras i en traditionellt mycket linjär byggindustri, samtidigt som vi löser akuta platsbehov för samhällen och företag i tider av förändring.  

Vi vill föregå med gott exempel och hoppas inspirera andra genom att visa hur vår cirkulära affärsmodell - “space as a service”- gör att vi kan sätta både ambitiösa hållbarhets- och affärsmål.  

Arrow

Triple Materiality​

Bortom regelefterlevnad

EU:s nya direktiv kring hållbarhetsrapportering, CSRD, utgår från en obligatorisk s.k. dubbel väsentlighetsanalys (DMA). Den ska belysa företagets påverkan på hållbarhet, men också hur olika ESG-faktorer påverkar företaget. För Adapteo var DMAn en startpunkt – inte ett slutmål. Vi vidareutvecklade analysen till en ”Trippel väsentlighetsanalys”, som också integrerade våra ambitiösa affärsmål.  Detta gjorde att vi kunde ringa in aktiviteter som skapar både hållbarhetsnytta och affärsvärde. 

Vi lyckades identifiera fler än 50 initiativ med dubbel avkastning: affärstillväxt och hållbar transformation. Dessa initiativ reducerades sedan ner till en handfull strategiska aktiviteter, som nu är pågående.