Hållbarhet hos Adapteo

Fokus på framtidsanpassning

Under 2023 gjorde vi en viktig förflyttning i vårt förhållningssätt – vi gick från att ha en hållbarhetsstrategi, till att utveckla en holistisk strategi för en hållbar affär. Vi vill uppnå två saker: Att hjälpa samhällen anpassa sig för framtiden, och kombinera hållbarhet med affär för en snabb och effektiv omställning. 
Report_Image_1080x1080-1
Lets_Meet_Here-1

En nytt sätt att tänka

Adapteo fortsätter leda marknaden för cirkulär, social infrastruktur inom de planetära gränserna.  

Vår affärsstrategi vilar på tre strategiska pelare, och hållbarhet är djupt integrerat i alla delar av dem. Vi är övertygade om att förmågan att vara snabbrörlig och flexibel inför förändringar skapar resiliens. Detta tankesätt genomsyrar allt vi gör, från hur vi designar våra produkter och lösningar, till hur vi driver vår verksamhet. 

Space_Service_Boardroom

Adapteo cirkulära affärsmodell

På cirkulär grund

Vår affärsmodell, “Space as a service”, fångar både vårt hållbarhetsengagemang, anpassningsförmåga, och grundläggande cirkulära principer. Den är utformad för att möta behoven hos samhällen i ständig förändring. 

Adapteo skräddarsyr premiumlösningar för social infrastruktur – skolor, barn- och äldreomsorg, sjukvård, kontor och boenden. Med flexibilitet och hög kvalitet är Adapteos moduler lämpade för både kortsiktiga behov och längre projekt .  

Med vår cirkulära affärsmodell jobbar vi för ökad resurseffektivitet, minimering av avfall och  ökat fokus på återanvändning, ochförnybara och återvinningsbara material. Under 2023 belönades Adapteo Group med guldmedalj av Ecovadis, ett kvitto på vårt engagemang för ekologiskt och socialt ansvar.  

Utvalda höjdpunkter från 2023:

6.7M

6.7 miljoner utbildningstimmar möjliggjorda 

1,250

1,250 solpaneler installerade

-11.7%

Minskat avfall per kvadratmeter med 11,7% sedan 2022 

Utmärkelse

Tilldelades EcoVadis Gold för både Adapteo Group och Adapteo Sverige, som ett erkännande för vårt ESG-arbete 

0

Åtagit oss att sätta klimatmål i linje med Parisavtalet, s.k. Science Based Targets, med ett mål om att nå nollutsläpp 2040. 

64.5%

64,5 % av den hyrda flottan som togs i bruk 2023 återanvändes, medan uthyrningsförsäljningen ökade med 23 % sedan 2022.