Hyra modulbyggnader för tillfälliga behov

Space as service

Att hyra tillfälliga lokaler är enklare än många tror. Det räcker med ett telefonsamtal för att sätta igång maskineriet och bara veckor senare kan lösningen vara på plats. Vi finns utspridda över hela landet och är redo att svara på dina frågor, stora som små. Vi har lång erfarenhet och många projekt i drift som vi gärna tar dig med till för att ge dig inspirerande exempel och en uppfattning av vad som är möjligt. 
_DSC0183_LowresolutionWEB
Owning
Ni hyr endast den yta ni behöver utan risker.
Profit
Hyresformen ger en lättare balansräkning.
Assembly
Lokalytan kan följa med i takt med behoven.
Customized
Ett kreativt rum för fantasi och skapande.

Så här går det till

Floorplan-1

Planering

Behovsanalys
Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt. Det vi bland annat behöver ha svar på är hur tomten ser ut där byggnaden ska stå, hyrestid, antal personer som beräknas arbeta/vistas i lokalen, antal våningsplan, rumssamband med mera.

Order, bygglov och hyresavtal
När vi kommit överens om slutgiltig ritning och övriga önskemål kan ni lägga er order. Bygglovsansökan ska göras av er (beställaren) men Adapteo kan vara behjälpliga med bygglovsritningar och övrig teknisk dokumentation som behöver bifogas ansökan.

Vi upprättar ett hyresavtal som ska signeras av båda parter. Efter ett gemensamt uppstartsmöte gör vi en tidplan och sätter igång med detaljplanerna för etableringen.

Groundwork-1

Etablering

Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för den anpassningsbara byggnaden (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Adapteo. Adapteo ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.
Transport

Montage av byggnader

Vi ansvarar för transporten av byggnadsenhetrna (vilket sker med lastbil) till uppställningsplatsen. Vanligtvis lyfts de på plats med mobilkran. Montage och färdigställande genomförs av våra samarbetspartners med stor erfarenhet.

Beroende på byggnadens storlek tar denna fas allt från en dag till ett par veckor.

Fardigstallande-3

Färdigställande

När den anpassningsbara byggnaden står på plats följer en period av diverse arbeten för att färdigställa den. Skarvarna mellan enheterna ska trollas bort på ut- och insida. Hängrännor och stuprör för avvattning monteras, liksom inklädnad av sockeln och annat utvändigt arbete. Beställaren ansvarar för yttre markarbeten som till exempel anläggning av planteringar eller lekplatser. Adapteo utför arbeten för kundanpassningar och tillval samt eventuell målning.

Vi avslutar med egenkontroller och OVK-besiktning samt en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning innan överlämnande.

Rental

Under hyresperioden

Visst underhåll och service ingår under hyrestiden. Bland annat utför vi en allmän översyn av byggnaderna ett par gånger om året.

När det är dags att avetablera den anpassningsbara byggnaden ordnar vi även det.

coop_mini_23_LowresolutionWEB

Snabb process - flexibelt kapital

Att hyra anpassningsbara byggnader från Adapteo är smidigt om du har ett tillfälligt behov av yta. Det ger dig tillgång till lokaler mycket snabbare än om du skulle bygga en ny, permanent byggnad. Eftersom du inte behöver lägga stora investeringar på att bygga en permanent byggnad kan detta alternativ  frigöra kapital för dina kärninvesteringar. När du hyr en anpassningsbar byggnad frigör du dig också från skyldigheterna för byggnadsunderhåll.
Stavsborgsskolan__DSF8748_WEB

Olika inköpslösningar

Det ideala upplägget skiljer sig från kund till kund. Det är därför vi erbjuder olika inköpslösningar så att du kan satsa på den nivå du är bekväm med: hyra, leasa eller äga.

Osäker på vilken väg som är bäst för dig just nu?  Om du fortfarande är osäker eller har några frågor, kom ihåg att vårt team är här för att erbjuda hjälp och support.
CIRC_MODEL_Doorway_SV

Vår cirkulära affärsmodell

Vår affärsmodell, "Space as a Service", reflekterar vårt engagemang för hållbarhet, anpassningsförmåga och grundläggande cirkulära principer. Den är utformad för att möta behoven hos samhällen i ständig förändring.

Adapteo erbjuder skräddarsydda premiumlösningar för social infrastruktur som skolor, barn- och äldreomsorg, sjukvård, kontor och boenden. Våra moduler kombinerar flexibilitet och hög kvalitet, vilket gör dem lämpliga för både kortsiktiga behov och långsiktiga projekt.

Genom vår cirkulära affärsmodell arbetar vi för att öka resurseffektiviteten, minimera avfall och främja återanvändning samt användning av förnybara och återvinningsbara material. År 2023 tilldelades Adapteo Group en guldmedalj av Ecovadis, vilket bekräftar vårt engagemang för ekologiskt och socialt ansvar.