Förskolemoduler från Adapteo

Bygg en förskola där barnens bästa är i fokus

En bra dag på en förskola är fylld av glädje och lek men också trygghet och tröst. Adapteo's förskolor är flexibla byggnader, fullt utrustade med kök, vilorum och alla andra utrymmen som er verksamhet kan tänkas behöva.
Daycare-Kangasala-Finland-C40-2019-13_LowresolutionWEB_Crop
Daycare_Floorplan

Anpassat in i minsta detalj

Ni ställer förmodligen höga krav på utrymmen såsom entréer, kapprum, skötrum och olika aktivitetsrum, även om lokalerna är tillfälliga.

Lämna ansvaret till oss och ägna er åt det ni kan bäst – er verksamhet. Ont om markyta? Utnyttja marken som lekplats, så bygger vi på höjden. Vi har planlösningsförslag för tre våningar i brandsäkerhetsklass REI 60.

Många munnar att mätta? Våra kökslösningar ger en kapacitet på upp till 200 portioner och gör att ni smidigt kan förbereda mat och mellanmål.

Modulbyggnad med terrass

Tillval

Skapa den perfekta modulbyggnaden

På Adapteo ställer vi höga krav på våra materialval och ser till att våra byggnader uppfyller samma höga standard och prestanda som permanenta byggnader. Vi samarbetar endast med noggrant utvalda leverantörer som levererar produkter av hög kvalitet. Detta gäller både vårt standardutbud och våra tillval.

Kika gärna igenom vår tillvalsbroschyr för att få en uppfattning om vad Adapteo kan hjälpa till med. 

C90_fagersta

Fördelar med att välja modulbyggnader

  • Anpassningsbara byggnader kan ändras i form och storlek utifrån specifika behov
  • Vid akuta behov kan en byggnad etableras på några dagar
  • Du kan hyra, leasa eller äga din byggnad beroende på vad som passar din ekonomiska situation
  • Huvudmaterialet i byggnaderna är trä och den industriella produktionen minimerar avfall
  • Byggnaden kan flyttas, återanvändas och användas till flera syften i en cirkulär livscykel

Så här går det till

Floorplan-1

Planering

Behovsanalys
Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt. Det vi bland annat behöver ha svar på är hur tomten ser ut där byggnaden ska stå, hyrestid, antal personer som beräknas arbeta/vistas i lokalen, antal våningsplan, rumssamband med mera.

Order, bygglov och hyresavtal
När vi kommit överens om slutgiltig ritning och övriga önskemål kan ni lägga er order. Bygglovsansökan ska göras av er (beställaren) men Adapteo kan vara behjälpliga med bygglovsritningar och övrig teknisk dokumentation som behöver bifogas ansökan.

Vi upprättar ett hyresavtal som ska signeras av båda parter. Efter ett gemensamt uppstartsmöte gör vi en tidplan och sätter igång med detaljplanerna för etableringen.

Groundwork-1

Etablering

Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för den anpassningsbara byggnaden (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Adapteo. Adapteo ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.
Transport

Montage av byggnader

Vi ansvarar för transporten av byggnadsenhetrna (vilket sker med lastbil) till uppställningsplatsen. Vanligtvis lyfts de på plats med mobilkran. Montage och färdigställande genomförs av våra samarbetspartners med stor erfarenhet.

Beroende på byggnadens storlek tar denna fas allt från en dag till ett par veckor.

Fardigstallande-3

Färdigställande

När den anpassningsbara byggnaden står på plats följer en period av diverse arbeten för att färdigställa den. Skarvarna mellan enheterna ska trollas bort på ut- och insida. Hängrännor och stuprör för avvattning monteras, liksom inklädnad av sockeln och annat utvändigt arbete. Beställaren ansvarar för yttre markarbeten som till exempel anläggning av planteringar eller lekplatser. Adapteo utför arbeten för kundanpassningar och tillval samt eventuell målning.

Vi avslutar med egenkontroller och OVK-besiktning samt en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning innan överlämnande.

Rental

Under hyresperioden

Visst underhåll och service ingår under hyrestiden. Bland annat utför vi en allmän översyn av byggnaderna ett par gånger om året.

När det är dags att avetablera den anpassningsbara byggnaden ordnar vi även det.

HR-AdapteoGBerg-2350219-Edit_LowresolutionWEB

Att bygga med omtanke

Förskolor från Adapteo är platser där våra barn kan leka, lära, upptäcka och vila i trygga och glädjefyllda miljöer. Det är också en plats där förskolans pedagoger får vistas i en god arbetsmiljö med ergonomiska förutsättningar och bra ljudbild. Ljusa, rymliga utrymmen och en genomtänkt design gör förskoletiden trivsam både för barn och personal.

Förskolan är anpassad för de yngsta i samhället. Här finns luftiga lekrum med naturligt ljusinsläpp och spännande miljöer.

Varför ska du välja en förskola från Adapteo?

Flexibility

Flexibelt

Flexibilitet är grundbulten i det vi gör. Våra byggnadslösningar gör dig anpassningsbar och redo för omställning.

Customized

Skräddarsytt

Oavsett om dina ytbehov gäller ett par månader eller på obestämd tid så tar vi fram lösningen som är anpassad för dig.
No1

Kvalitet

En riktigt bra lösning är ovärderlig. Därför genomsyrar kvalitet och omsorg hela vår process och färdig byggnadslösning - från design till väggar och tak.
Entry hall cloakroom

Kapprum

ljus och välkomnande entré
Room for play  pausrum Alt

Lekrum

öppnar upp för den fria leken
Shared living rooms

Allrum

möblerat med anpassade bord och stolar
Kitchen and dining facilities

Kök och matsal

fullt utrustat och anpassat för förskola
Rooms for resting

Vilorum

ljudisolerat rum med trygg atmosfär
Locker rooms

Skötrum & WC

ergonomi och tillgänglighet i fokus