Upphandling

Standardvilkor för hyresmoduler

Adapteo har, tillsammans med Rentalföretagen och en rad andra aktörer verksamma inom marknaden för modulbyggnader, varit med och utvecklat de nya standardvillkoren för hyresmoduler – RFSM24 – som nu lanserats. De nya standardvillkoren har utformats med målet att gynna både beställare och leverantörer och syftar till att förenkla och förtydliga processen för upphandling av tillfälliga lokaler.
_DSC9670_1920x1080_LowresolutionWEB

En mer effektiv upphandlingsprocess

Med en oförutsägbar framtid och snabba samhällsförändringar är det svårt att förutspå framtida lokalbehov. Detta ställer höga krav på offentliga verksamheter som i sin tur kräver en effektiv upphandling av hyresmoduler. Ett problem har varit avsaknaden av tydliga ramar och villkorsunderlag för att hantera upphandlingar av hyresmoduler. Med lanseringen tar Rentalföretagen ett viktigt steg mot att standardisera och förbättra upphandlingsprocessen inom hyresmodulbranschen. Det är en utveckling som inte bara gynnar leverantörer och beställare. Det gynnar även slutanvändarna och skattebetalare som drar nytta av snabbare och mer kostnadseffektiva lösningar, vilket minskar kostnaden för samhället i stort.

De nya standardvillkoren är ett svar på de utmaningar och osäkerheter som länge har påverkat både beställare och leverantörer inom upphandling av hyresmoduler. Vårt mål är att skapa en mer rättvis och förutsägbar upphandlingsmiljö

Anna Sjöblom VD för Rentalföretagen