Framtiden är anpassningsbar

Vi vet att vårt samhälle kommer att stå inför stora förändringar under åren som kommer. Oavsett vad för utmaningar framtiden för med sig vet vi att anpassningsförmåga är den bästa lösningen. Därför är våra byggnader designade för att kunna anpassas efter dina föränderliga behov.  

Tillsammans bygger vi anpassningsbara samhällen 

 Med byggnader som kan hantera konstant förändring driver vi samhället framåt. Vare sig det handlar om striktare hållbarhetsdirektiv eller fler medarbetare och elever behöver vi lösningar som möter nuvarande och framtida behov.  

Anpassningsbara byggnader 

Adapteo bygger och hyr ut flexibla byggnader. Med en cirkulär och modulär byggteknik kan vi förändra, återanvända, skala upp, skala ner och flytta våra byggnader på ett par veckor. Till skillnad från de statiska lösningar som den traditionella fastighets- och byggindustrin erbjuder, kan våra lösningar anpassas när behoven förändras. 

Våra flexibla byggnadslösningar

Kontor

Vård & Hälsa

Boende

Vi är proaktiva, samarbetsvilliga och engagerade

Vi tar oss alltid tid att förstå dina behov och hjälpa dig hitta den bästa lösningen. Vi arbetar gärna nära våra kunder, slutanvändare och externa partners för att tillsammans ta fram byggnader som ger värde för både människor och miljö. Vi tar ägarskap för hela processen, från planering och etablering till underhåll. 

Är dina byggnader anpassade för framtiden?  

Kontakta gärna oss för råd om ditt byggbehov. Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.