Artikel Hållbarhet

JA TILL VETENSKAP!

  • 2 min läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >JA TILL VETENSKAP!</span>

Adapteo

Adapteo har en cirkulär affärsmodell med modulbyggnader som kan användas om och om igen. Trots detta och trots att även många av våra moduler är träbaserade – har vi fortfarande en betydande negativ inverkan på klimatet och för att bryta detta behöver vi anta utmaningen att minska våra koldioxid-utsläpp till noll.

I december 2023 skickade Adapteo in ett åtagandebrev till initiativet Science Based Target (SBTi) vilket innebär att vi är fast beslutna att följa Parisavtalet och målet på 1,5 grader. Som ett exempel för vår sektor satte vi vårt netto noll mål till 2040 med ett kortsiktigt mål för minskade utsläpp till 2030.

Lina K Wiles CSO"För att uppfylla de globala klimatmålen måste två stora förändringar ske: övergången från de linjära principerna för att ta avfall till att minska återanvändning och återvinna cirkulära principer till material och produkter och övergång från fossil till förnybar energi och förnybara bränslen. Båda är helt avgörande och på Adapteo kan vi bidra till båda."

Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer

Sedan 2021 har vi kartlagt och beräknat Adapteos koldioxidavtryck över hela värdekedjan, allt i enlighet med riktlinjer via Greenhouse Gas Protocol scope 1, 2 och 3. För att säkerställa anpassning till SBT-kraven ser vi nu över tidigare uppskattning gällande utsläpp och anpassar oss efter sektorspecifika riktlinjer från SBTi.

För scope 1 och 2 finns en handlingsplan på plats som är påbörjad. Från och med 2024 kommer all el som används inom Adapteo att vara förnybar. Adapteos mål är även att vara fossilfri i transporter och inom den egna verksamheten till 2030. För detta ändamål pågår detaljerade avvecklingsplaner för de fossila bränslen och energikällor som används i bland annat tjänstebilar.

Att bli fossilfria kommer att minska våra utsläpp i scope 1 och 2 med cirka tre fjärdedelar till 2030, vilket är långt utöver vad SBT kräver. Vår stora utmaning ligger dock i vår indirekta klimat-påverkan. År 2022 beräknades över 98 procent av vårt koldioxidavtryck komma från aktiviteter uppströms och nedströms, även kända som scope 3. Vårt totala koldioxidavtryck 2022 var cirka 94 000 ton CO2e.

Vi behöver hitta sätt att minska dessa utsläpp mot netto noll, samtidigt som vi fortsätter att växa vår verksamhet och den bästa utgångspunkten för att gå vidare mot ett netto noll mål är vår cirkulära affärsmodell, säger Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer Adapteo Group.

Vår cirkulära affärsmodell handlar om att skapa maximalt värde av minimala resurser. Vi designar och driftsätter moduler, hyr ut dem, renoverar och uppgraderar till nuvarande marknadskrav och hyr ut på nytt för nya samhälls- eller företagsbehov. Genom att återanvända uppgraderade moduler till vår standardlösning bidrar vi både till en betydligt lägre klimatpåverkan och ökad cirkularitet i den byggda miljön. Särskilt om vi även hjälper våra kunder att använda förnybara energilösningar i användarfasen.

En lång livscykel kommer avsevärt att minska koldioxidpåverkan per år vid användning men vi behöver fortfarande ta hand om materialen och produktionen av våra moduler. Vi måste styra mot material med låga koldioxidutsläpp – inklusive förnybara material som trä.

För att uppfylla de globala klimatmålen måste två stora förändringar ske: övergången från de linjära principerna för att ta avfall till att minska återanvändning och återvinna cirkulära principer till material och produkter och övergång från fossil till förnybar energi och förnybara bränslen. Båda är helt avgörande och på Adapteo kan vi bidra till båda, säger Lina K Wiles, Chief Sustainability Officer på Adapteo Group.

Adapteo är den ledande partnern inom modulbyggnader i norra Europa.

Vi har verksamheter på 9 marknader – Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Litauen, Nederländerna och Estland. Vi har en stor portfölj av modulbyggnader och lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen.