Artikel Hållbarhet

Är ni anpassade för framtiden?

  • 1 min läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Är ni anpassade för framtiden?</span>

Adapteo

Låt oss börja med varför det är viktigt.

Osäkerhet. Vi har redan upplevt osäkerhet utöver vad någon kunnat förutspå under de senaste åren. Stormar. Skogsbränder. En global pandemi. Krig och migrationskris. Intressevandringar. Lågkonjunktur skapar arbetslöshet och stramar åt samhällets budgetar vilket resulterar i ännu större sociala klyftor och ojämlikheter.

Motståndskraft, framåtanda och framtidssäkring är även dessa anledningar till att vara anpassningsbara framåt. Den massiva omställningen till hållbara samhällen måste accelerera. Vi behöver mer välfärd och tillväxt av social infrastruktur för att få samhällen att utvecklas. Vi behöver gröna industrier för att leverera fördelar som behövs för en fossilfri morgondag/framtid. I hela Europa ser vi en våg av återindustrialisering för att öka energisjälvförsörjningen, konkurrenskraften och stimulera den gröna omställningen. Men övergången kommer att innebära betydande utmaningar i den sociala infrastrukturen under etableringen. Enbart entreprenörsboenden kommer inte att lösa det. Förskolor, skolor, sjukvård och andra tjänster måste också på plats för att ge samhällen stabilitet.

Det finns en ganska enkel lösning på alla dessa utmaningar. Att gå över till ett adaptivt sätt att planera och bygga för framtiden och använda flexibilitet som en kärnstrategi för att navigera när plötsliga behov uppstår. Ingen vet i dag vad framtiden har att erbjuda så är det då inte bättre att sätta en plan som tar hänsyn till ständiga förändringar och svängningar?

På Adapteo tror vi att samhällen, företags och organisationers framtida tillväxt, välbefinnande och robusthet kommer att handla om detta. Att hantera risker är nu på mångas agendor och vi vill vara experter på att hantera det oväntade. Från utveckling av vår egen verksamhet till att hjälpa våra kunder att uppfylla deras behov – och accelerera från att vara en kund som hyr en modulbyggnad till att bli en hållbarhetsförebild för hela byggbranschen.

Att bidra med positiva effekter för samhället är kärnan i allt. I praktiken betyder det att vi inte längre skiljer affärs- och hållbarhetsplaner åt. Att generera värde måste vara dubbelt; tillväxt bör inte ske på bekostnad av påverkan. Det är därför vi introducerar detta forum för eftertanke. Att få samhällen att utvecklas är ett lagarbete och det kan vi bara ta oss an tillsammans. Följ gärna vår serie ”Anpassad för framtiden” för att bli inspirerad, provocerad eller för att få några nya tankar eller idéer på vägen framåt.

Adapteo är den ledande partnern inom modulbyggnader i norra Europa.

Vi har verksamheter på 9 marknader – Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Belgien, Litauen, Nederländerna och Estland. Vi har en stor portfölj av modulbyggnader och lång erfarenhet inom bygg- och fastighetsbranschen.