Kundreferens

Energieffektiv arbetsplats på Karlberg

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Energieffektiv arbetsplats på Karlberg</span>

Fortifikationsverkets nya arbetsplats

Hållbarhet är ett genomgående tema på Fortifikationsverkets nya arbetsplats på Karlberg. Möblerna som införskaffats är begagnade och byggnaden från Adapteo är återbrukad. Dessutom är byggnaden energieffektiv.

”De jämförde med att byggnaden skulle dra ungefär lika mycket el som två bubbelbad, det trodde jag nästan inte var sant. Men under sommaren hade vi full kyla i gång och förbrukade ändå mindre än det. Vilket ju verkligen är toppen, särskilt i tider som dessa”, säger Camilla Hjortling, utvecklingsledare på Fortifikationsverket.

Hållbarhet är ett genomgående tema på Fortifikationsverkets nya arbetsplats på Karlberg. Möblerna som införskaffats är begagnade och byggnaden från Adapteo är återbrukad. Dessutom är byggnaden energieffektiv.

”De jämförde med att byggnaden skulle dra ungefär lika mycket el som två bubbelbad, det trodde jag nästan inte var sant. Men under sommaren hade vi full kyla i gång och förbrukade ändå mindre än det. Vilket ju verkligen är toppen, särskilt i tider som dessa”, säger Camilla Hjortling, utvecklingsledare på Fortifikationsverket.

Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare och experter inom fortifikation, det vill säga skydds- och anläggningsteknik. Huvudkontoret ligger i Eskilstuna men med verksamheter över hela landet. Under de kommande tre åren är en av dessa arbetsplatser placerad i flexibla byggnader i Karlberg.

”Vi satt tidigare i hyrda lokaler på Södermalm. Men kraven på vår verksamhet, tillsammans med det förändrade omvärldsläget, gör att vi över landet söker samlokaliseringar med våra hyresgäster. Det var en av anledningarna till att vi flyttade hit”, berättar Camilla.

Fortifikationsverket_DSF6564

I enlighet med FN:s hållbarhetsmål arbetar Fortifikationsverket för att bidra till Agenda 2030 och de nationella miljökvalitetsmålen. Till det arbetet ingår bland annat att de ska ha en mer effektiv energianvändning, något som förverkligats på den nya arbetsplatsen. Den låga energiförbrukningen grundar sig i byggnadens innovativa teknik, så som högkvalitativ flerskiktsisolering och värmeväxlare.

Men den nya arbetsplatsen uppskattas ur fler aspekter än för den låga energiförbrukningen. Camilla läser upp ett mejl från en kollega: ”På plats i modulen. Fräscht och välplanerat. Det ska bli superkul att jobba här. Saknas bara lite bilder på väggarna. Och en häftapparat”.

Men häftapparaten fanns på plats den med, tillägger Camilla som själv är väldigt nöjd med resultatet. Som beställare har hon följt projektet från upphandling till slut och upplever att processen varit smidig.

”Samarbete, kompetens och win-win. Vi flyttade in sex månader efter bygglovsansökan och hade då goda marginaler. Framgångsreceptet utgjordes av det goda samarbetet med exempelvis Bygglov Solna, vår markentreprenör samt med Adapteo och deras entreprenörer”, avslutar Camilla.

Vill du veta mer om våra anpassningsbara kontor?

Vill du prata med en säljare eller få veta mer hur vi tillsammans kan bygga flexibelt? Vi samarbetar gärna för att hitta rätt lösning för era specifika önskemål.

info.se@adapteo.com