Kundreferens Projektkontor Entrepenörsboende

Adapteo bygger det största lågenergi-samhället i Danmark

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Adapteo bygger det största lågenergi-samhället i Danmark</span>

Den 18 km långa Fehmarn Bält-tunneln beräknas vara färdig 2029

Den 18 km långa Fehmarn Bält-tunneln beräknas vara färdig 2029 och behovet av projektarbetsbostäder för de anställda sträcker sig alltså över lång tid. Eftersom behovet är långt större än vad närliggande hotell och hyresbostäder kan erbjuda, beslutade man att uppföra ett samhälle bestående av modulära lågenergibostäder. Craftman City i Rødby kommer att vara drift under flera år. På 12 000 kvadratmeter finns bostäder och gemensamma faciliteter. Jens Schmidt, Adapteo Danmarks seniora projektledare, uppger att investeringarna för solpanelerna kommer att ha gett full avkastning efter bara fyra år.

Alla byggnader uppfyller ramarna för lågenergihus i enlighet med de danska byggreglerna. Dessa bestämmelser innebär bland annat att modulerna endast får förbruka cirka 30 kW per kvadratmeter och år. Kraven uppfylls genom att använda värmepumpar med ett högt SCOP-värde samt solpaneler. SCOP-värdet visar hur effektiv en värmepump är i sin värmeförsörjning under ett helt år.

Totalt har Adapteo installerat 1200 solpaneler på byggnaderna i Craftsman City. På bara sex månader kan solcellerna producera mer el än vad som förbrukas, och överskottselen kan säljas till elnätet. På så sätt är solpanelerna en god investering för såväl klimatet som för Adapteos nettovinst.

De långsiktiga energibesparingarna och underhållskostnaderna gör byggnaderna till ett kostnadseffektivt och hållbart alternativ i det långa loppet, även om de initiala kostnaderna för uppförandet av hållbara boendeanläggningar kan vara högre än för traditionella projektarbetsboenden. Dessutom kan modulbyggnaderna tillföra nödvändiga boendealternativ i områden där traditionella bostäder kan vara begränsade eller kostsamma.

”Cirkularitet är kärnan i Adapteos affärsmodell. När byggnaderna och solpanelerna inte längre behövs på den aktuella platsen kommer de att fortsätta att användas i andra områden”, säger Lina K Wiles, Adapteos Chief Sustainability Officer.

Craftsman City i Rødby är den första större installationen av Adapteos solenergitjänst, som är tillgänglig för både befintliga och planerade modulbyggnader. Solenergitjänsten är en del av våra tillval, en ny portfölj med valfria tilläggslösningar och tjänster som är tillgängliga för alla Adapteos kunder. Förutom solpaneler innehåller Adapteos Tillval även lösningar och tjänster som facility management, utbildnings- och kontorsutrustning, värmepumpar med mera.

Vår syn på hållbarhet

Samhället kommer att genomgå enorma förändringar under de kommande åren. Vår bransch är inget undantag och vi har för avsikt att leda vägen med en cirkulär affärsmodell och hållbara byggnader som en lösning för både samhället och miljön. Vår ambition är att bli ett av de mest hållbara företagen i branschen och ta ledningen inom vårt område.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur det är att bygga hållbart med oss?

Vi kan bygga anpassningsbart och hållbart tillsammans och samarbetar gärna för att hitta lösningen för er verksamhets behov.

Hör gärna av dig till våra säljare så hjälper de dig vidare eller fyll i formuläret till höger så hör vi av oss till dig.