Information om händelse på Duved skola den 3:e september

4 September kl 12.00

 

Adapteo nåddes av informationen att en akustik-ö lossnat i ett klassrum på Duved skola den 3 september. Ingen person har kommit till skada. Adapteo nåddes av informationen ca kl 16.00 och skickade omgående ut en montör för att hantera händelsen. Där noterades det att akustik-ön varit felaktigt monterad, och felaktigheten åtgärdades på plats. Adapteo har påbörjat en grundlig utredning kring vad som föranlett felmonteringen med syfte att säkra att en liknande händelse inte uppstår och kommer genomföra en undersökning av taken i alla klassrum i skolan med sluttid till måndag.

För mer information, kontakta:
Camilla Hensäter, VD Adapteo Sverige, 070-568 00 19, camilla.hensater@adapteo.com