Bra luft i skolan är inte längre bara en dröm

Vill du veta mer?

140 000 elever gick i våra skolor 2020. Ett gott betyg, om du frågar oss.

Inomhusklimat i toppklass

Våra skolbyggnader erbjuder bra luft, ljud och ljus men tullar samtidigt inte på vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi. Värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation och närvarostyrd belysning är några av flera klimatsmarta lösningar.

Vill du veta mer?

Färdigställs på nolltid

I skolvärlden krävs det ibland snabba ryck. Därför kan det kännas tryggt att veta att Adapteo färdigställer skolbyggnader inom bara 30 dagar, under rätt förutsättningar.

Vill du veta mer?

Våra anpassningsbara byggnader:

  • Klimatsmarta
  • Färdigställs på nolltid
  • Kan återanvändas på ny plats
  • Kan uppföras var som helst i Sverige
  • Ger en arbetsmiljö i toppklass för både elever och personal

Kundcase

Kontakta oss