Artikel Hållbarhet Cirkuläritet

Klaravik: “Nyckeln till cirkularitet är att se bortom den egna organisationen”

  • 3 min läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Klaravik: “Nyckeln till cirkularitet är att se bortom den egna organisationen”</span>

Adapteo

Klaravik: “Nyckeln till cirkularitet är att se bortom den egna organisationen”

En tredjedel av allt avfall i Sverige kommer från byggindustrin. Bristen på cirkularitet är en av branschens största hållbarhetsutmaningar, och något som den digitala auktionssajten Klaravik vill förändra genom att få fler att återanvända verktyg, maskiner och byggmaterial. Adapteo har intervjuat Karin Malmberg på Klaravik som berättar mer om bolagets arbete för en ökad cirkularitet och minskat avfall. Adapteo samarbetar med Klaravik sedan 2015 och bara i fjol fick över 300 produkter såsom brandtrappor, stålramper och dörrar nya ägare genom plattformen.

Klarvik_Karin Malmberg_1 (1)

Karin Malmberg
Marknadschef på Klaravik

Enligt Naturvårdsverket skapar byggbranschen 12,4 miljoner ton avfall varje år. Det innebär att en tredjedel av allt avfall i Sverige kommer ifrån byggbranschen. Vid sidan av transporter och icke hållbara material är mängden avfall en av branschens stora utmaningar för att minska sitt klimatavtryck. Ett viktigt bidrag till en ökad cirkularitet i branschen är den digitala marknadsplatsen Klaravik där företag kan sälja vidare verktyg, maskiner och byggmaterial som inte längre används till andra företag och privatpersoner. Varje vecka läggs tusentals nya objekt upp för auktion på Klaraviks hemsida, dit över 60 lokala auktionsmäklare från hela landet är knutna.

Klaravik_Emil_bil_dator (1)

– På nästan varje gårdsplan i Sverige står det verktyg, maskiner eller material som inte används men som skulle kunna få ett nytt liv hos någon annan. Samtidigt genererar större byggbolag mängder av restmaterial. Konceptet i sig är egentligen inget nytt, gårdsauktioner och slagauktioner har länge varit en tradition i Sverige. Men den digitala marknadsplatsen breddar möjligheterna och gör att fler, såväl stora företag, enskilda näringsidkare och privatpersoner, kan sälja och köpa varor enkelt.

Vad krävs för att fler ska återbruka produkter och material de inte längre har användning för?

– Det största hindret idag är att det för många upplevs som mer krångligt och resurskrävande att återbruka än att slänga eller bara låta det stå. För mindre näringsidkare blir det lätt att saker hamnar i magasinet och samlar damm. Större företag tenderar i stället att vara snabba på att slänga för att minimera onödiga kostnader kopplade till hantering och lagring, inte minst när det handlar om stora partier. Vår utgångspunkt är därför att det ska vara enkelt, tryggt och ekonomiskt försvarbart att återbruka.

Klaravik_Emil_fotar_m_ (1)

Vad krävs för att fler ska vända sig till auktionssidor som Klaravik, som erbjuder produkter för återbruk, när det uppstår nya behov av verktyg, material eller maskiner – i stället för att köpa nytt?

– Även det handlar om att göra processen enkel, trygg och ekonomiskt fördelaktig. Men för att återbruk ska bli det givna alternativet både vad gäller att göra sig av med och införskaffa produkter behövs också ett förändrat tankesätt. Instinkten att slänga och köpa nytt behöver ersättas med ett cirkulärt förhållningssätt. Jag tror att fler aktörer, inte minst inom byggindustrin, oftare skulle kunna ställa sig frågorna: “har någon annan användning av det här?” och “vill någon annan bli av med det jag behöver?”.

Karin Malmberg fortsätter:

– Nyckeln är att inse att värdekedjan sträcker sig längre än inom den egna organisationen. De senaste årens ökade medvetenhet om miljö och hållbarhetsfrågor har gjort att allt fler börjar tänka mer cirkulärt. Det är också fler som inser de ekonomiska fördelarna med återbruk. Men vi har fortfarande en lång väg att gå, många behöver göra stora omställningar. Jag tror att vi framöver kommer att se hur fler, såväl små som stora bolag och privatpersoner, börjar köpa mer återbrukat och på så sätt ytterligare begränsar utvinningen av nya resurser.

Adapteo har varit en partner till Klaravik sedan 2015, hur ser det samarbetet ut?

– När delar och material från Adapteos anpassningsbara byggnader inte längre kan användas i verksamheten säljs det vidare till företag och privatpersoner genom Klaravik. På så sätt förlängs livslängden på produkter och material samtidigt som avfall reduceras. Det är inte sällan vi hör fantastiska historier om återbrukade produkter som får ett nytt liv. En nygammal maskin eller produkt kan vara helt avgörande för att en enskild näringsidkare ska kunna ta steget och skala upp sin verksamhet, eller vara den sista pusselbiten som saknades för att färdigställa ett byggprojekt.

För Adapteo har samarbetet inneburit att fabrikerna som framställer de anpassningsbara byggnaderna har fått en mer cirkulär hantering av restprodukter samtidigt som kassaflödet har förbättrats. Sedan samarbetet initierades 2015 har fler än 1 200 produkter sålts vidare från Adapteos fabriker via Klaravik. Det rör sig om allt ifrån utrymningstrappor, stålramper, varmvattenberedare och radiatorer till dörrar och fönster. Under 2021 såldes över 300 produkter vidare, till ett försäljningsvärde av nästan 1,4 miljoner kronor.

Kontakta oss

Växel: 08- 590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Huvudkontor: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna