Artikel

Den smarta skolan

  • 3 min läsning
skola från Adapteo

Adapteo

Flexibla byggnader för förskolor och skolor, formgivna för att erbjuda en optimal och smart lärandemiljö.

Adapteos nya smarta skola skapar förutsättningar för integration och inkludering

Nu lanserar Adapteo nya flexibla byggnader för förskolor och skolor i Finland, formgivna för att erbjuda en optimal och smart lärandemiljö. Den välrenommerade arkitekten Reino Tapaninen och Raila Oksanen, expert inom pedagogik och lärande, har anlitats som rådgivare i processen att utforma den smarta skolan. Enligt dem är flexibilitet framtiden för utbildningslokaler, då det skapar förutsättningar för en inkluderande skolgång där individernas behov kan tillgodoses.

Under våren 2021 inledde Adapteo arbetet med att ta fram byggnader för en smart skola och förskola i Finland. De såg att kommuner hade ett växande behov av flexibla skolbyggnader för både temporär, långvarig och permanent användning. För att möta behoven på bästa sätt tog Adapteo hjälp av landets ledande experter på området, och arkitekten Joona Heikkilä på arkitektbyrån Uki Arkkitehdit fick uppdraget att formge de nya flexibla byggnaderna. Utifrån sin expertis och gedigna erfarenhet av arkitektur för utbildningsmiljöer agerade Reino Tapaninen och Raila Oksanen rådgivare till Joona Heikkilä under hela designprocessen.

Raila Oksanen och Reino Tapaninen, experter inom pedagogik & lärande, ansvariga rådgivare i processen att utforma den smarta skolan.

– Jag är väldigt glad över att få ta del av det här projektet. Adapteo såg att flexibla lösningar kan skapa en smart skola vid precis rätt tillfälle, säger Reino Tapaninen.

ThesmartschoolbyAdapteo_LowresolutionWEB

Reino är en frilansande konsult med fokus på skolbyggnader och utbildningsmiljöer. Tidigare var han chefsarkitekt på Skolverket i Finland i 25 år, där han ansvarade för att ta fram riktlinjer för skolors form och konstruktion. Raila Oksanen är både grundskolelärare och doktor i pedagogik. Hon har bland annat studerat hur utbildningsmiljön ser ut i olika delar av Finland.

– Samhället har utvecklats mycket de senaste 25 åren. Byggnaderna som undervisningen sker i måste anpassas därefter. De statiska byggnaderna med klassrum på 60 kvadratmeter vägg i vägg längs en korridor fungerar inte längre, säger Raila Oksanen.

Varför fungerar inte den traditionella skolmiljön med lika stora klassrum längre?

– De tar inte hänsyn till elevernas individuella behov, som vi vet mer om nu än tidigare. Dessutom stimulerar de inte gemenskap och inkludering, utan kan snarare förstärka skillnader och grupperingar. Skolan ska vara till för alla och ett ställe där elever kan mötas, säger Raila Oksanen.

Hur ser en smartare skola ut?

– I en smart skola kan lärarna variera rummens storlek efter elevernas och utbildningens behov. Två barngrupper som ska sjunga tillsammans ska kunna göra det i ett stort öppet utrymme. Men står matematik på schemat ska samma utrymme kunna omvandlas till mindre rum så att eleverna får ro att koncentrera sig. Elever med inlärningssvårigheter kan också behöva mindre rum för att kunna ta till sig utbildningen på bästa sätt, säger Raila Oksanen.

Behövs flexibilitet även för förskolor?

– Absolut. Stora utrymmen är bra när barnen ska vara aktiva, leka och dansa. Samtidigt är det viktigt för små barn att få vila, vilket de gör bäst i små stängda rum. Mindre utrymmen är också att föredra om de ska lära sig läsa, titta på bilder eller på andra sätt öva sin koncentrationsförmåga, säger Raila Oksanen.

Vad är det för samhällsförändringar som har skett senaste 25 åren som gör att behovet av flexibilitet i lokaler för barnomsorg och utbildning har ökat?

– Vi ser en ökad polarisering inom flera områden. För några decennier sedan talade nästan alla barn i Finland finska, idag har flera ett annat modersmål. De socioekonomiska skillnaderna har också ökat. Dessutom har vi nu en bättre förståelse för att barns inlärningsmöjligheter skiljer sig åt. Det är viktigt att skolans lokaler inte förstärker polariseringen genom sin utformning, utan istället bidrar till integration och inkludering. Det är möjligt genom flexibla lösningar, menar Raila.

Reino Tapaninen fyller i:

– Vi ser också förändringar i befolkningsutvecklingen som är relevant för hur vi bygger förskolor och skolor. I mindre kommuner i exempelvis norra och östra Finland blir befolkningen äldre och barnen färre, medan Helsingforsområdet växer. Eftersom vi inte vet hur det kommer att utveckla sig är det dumt att bygga för många statiska permanenta byggnader som inte går att byta plats eller ändra storlek på. Flexibla byggnader kan flytta dit behoven finns, säger han.

Är byggnaderna som har designats för Adapteo hållbara?

– Ja. Dels är de gjorda i trä. Dels kan de skalas upp eller ned och förflyttas till nya platser när behoven ändras. Det är väldigt mycket mer resurseffektivt än statiska byggnader, som står kvar tomma på en plats när behovet försvinner, och behöver byggas upp på varje ny plats behovet uppstår, menar Reino Tapaninen.

Finns det några förutfattade meningar om anpassningsbara byggnader hos allmänheten?

– Ja, hos vissa personer finns det nog det. Det har ju skett en enorm utveckling av anpassningsbara byggnader bara senaste åren, och har man inte koll på den så kanske man tror att dagens flexibla byggnader påminner om baracker från förr. De var fula, byggdes av oattraktiva material och var inte anpassade för några särskilda behov. Men nu är designen snyggare, konstruktionen bättre och materialet snällare mot både naturen och människorna, säger Raila Oksanen.

Läs mer om anpassningsbara byggnader

Finland är känt för sin högkvalitativa utbildning. Bygger Adapteos nya smarta skola vidare på den traditionen?

– Ja. Eftersom flexibiliteten tillåter variationer får alla barn och elever bättre pedagogiska förutsättningar och har därmed större möjligheter att ta till sig utbildningen. Genom den nedstängning som var under coronapandemin gick utvecklingen inom utbildning bakåt. Men jag tror att vi börjar gå framåt nu. De flexibla lösningarna är viktiga för att utvecklingen ska gå åt rätt håll igen, avslutar Raila Oksanen.

Med anpassningsbara byggnader kan du vara säker på att få den optimala lösningen just för dig. Vår vision är att arbeta för ett anpassningsbart samhälle och bana väg för den framtida generationen. Låt oss göra det tillsammans.

Läs mer om våra skolor här.

Kontakta oss

Växel: 08- 590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Huvudkontor: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna