Framtiden är anpassningsbar

Digitalisering, klimatkris, pandemi… Under de senaste 30 åren har vi sett förändringar som förväntats ligga flera år framåt i tiden och våra städer och samhällen hinner inte med.
För att tillgodose framtida och ännu okända behov tillsammans med det högst akuta målet att nå en hållbar bygg- och fastighetssektor behöver vi tänka om mot mer flexibilitet och anpassningsbarhet. Ett anpassningsbart samhälle är ett samhälle redo för förändring.

Tillsammans bygger vi anpassningsbara samhällen 

Genom att kombinera innovativa lösningar baserat på forskning med traditionella metoder skapar vi byggnader redo för utveckling och förändring.
Genom samarbete och partnerskap med experter från både offentlig och privat sektor, god planering och hållbarhet i fokus bygger vi tillsammans anpassningsbara samhällen som står rustade för en oviss framtid.

Att bygga samhällen redo för förändring 

Oavsett om det handlar om striktare hållbarhetsdirektiv, fler eller färre elever eller medarbetare så hjälper vi kommuner och företag att hitta den bästa lösningen för sina befintliga och framtida behov. Vårt industriella byggkoncept möjliggör en kort byggprocess som inte påverkas av oförutsedda händelser och som inte heller använder mer resurser än nödvändigt.

Flexibilitet är normen när vi bygger cirkulärt 

Flexibilitet är en viktig del i ett anpassningsbart samhälle då byggnaderna blir föränderliga lösningar snarare än statiska objekt. Användarbehov och hållbarhetsdirektiv utvecklas över tid och byggnader behöver utvecklas med dessa. Med en cirkulär och modulär byggteknik kan anpassningsbara byggnadslösningar förändras, återanvändas, skalas upp, skalas ner, och flyttas bara ett par veckor. 

 

Hållbart på riktigt 

Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet och våra lösningar utgår från en cirkulär modell med målet att ha cirkulära flöden genom att återanvända materialet och återbruka byggnaderna i så hög utsträckning som möjligt.

Vår modulära byggnadsteknik består i huvudsak av förnybart material, till störst del certifierad träråvara. Träbaserade byggsystem har en lägre klimatpåverkan jämfört med andra byggnadsmaterial som betong och stål. Eftersom byggnaderna består av moduler kan de återanvändas och klimatpåverkan från installationen blir låg i jämförelse med traditionella byggnader.

Som norra Europas ledande partner inom anpassningsbara byggnader vill vi vara med och bidra till att lösa samhälls- och klimatutmaningarna.

 

En flexibel lösning för kommuners lokalbehov – och en byggteknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle. ...

Enligt SCB kommer vi det kommande decenniet få en snabbt åldrande befolkning. I spåren av pandemin har det samtidigt ...

Tack vare skräddarsydda och flexibla byggnader från Adapteo sitter man nu i ett ombonat kontorslandskap som påminner ...

Vi hjälper er bygga anpassningsbart

Vi finns från Umeå i norr till Lund i söder och hjälper dig gärna att planera framtida behov av modulhus.

Ta kontakt med en av våra säljare här eller använd formuläret till höger så återkommer vi till dig.

Kontakta oss

Ställ en fråga, så hör vi av oss.