Hållbarhetsrapport 2022

Trots utmaningar under 2022 har Adapteo haft ett framgångsrikt verksamhetsår.
Vi har sett en ökad efterfrågan på våra produkter och tjänster och lyckats leverera till våra kunder i tid med tillfredsställande resultat. Genom samarbete och nära dialog utvecklas vi och blir bättre tillsammans.

Läs gärna hela vår hållbarhetsrapport för 2022 som inkluderar vår strategi och våra framsteg under 2022 samt de  trender vi ser inom bygg- och fastighetsbranschen.

Tidigare hållbarhetsrapporter

När vi lanserade varumärket Adapteo 2019 startade även vår hållbarhetsresa där fokus från början varit på övertygelsen om att en hållbar bygg- och fastighetsindustri är avgörande för skapandet av hållbara samhällen.

2020 var ett nyckelår för vår hållbarhetsresa. Vi lanserade en ambitiös hållbarhetsstrategi i syfte att leda omställningen för en hållbar bygg- och fastighetsbransch.

I hållbarhetsredovisningen för 2021 följer vi upp vår hållbarhetsstrategi och vårt hållbarhetsarbete, visar upp vår verksamhet och lyfter fram hur vi vill fortsätta att förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete?

Kontakta oss gärna för frågor eller samarbeten.