Hållbarhet hos Adapteo

Att göra en skillnad, nu och för framtiden

En hållbar bygg- och fastighetsbransch är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Adapteo känner ett stort ansvar och arbetar för att vara branschledande och driva denna utveckling framåt. Med en cirkulär affärsmodell och ständigt fokus på resurseffektivitet, bidrar vi till anpassningsbara och hållbara samhällen.

Adapteo bygger för cirkularitet

När du hyr en anpassningsbar byggnad från Adapteo deltar du i ett kretslopp och ser till att byggnaden får förnyad användning någon annanstans när du inte längre behöver den. Det kallar vi cirkulär ekonomi!

Att bygga och riva traditionella byggnader har alltid haft en betydande miljöpåverkan för samhället, men med anpassningsbara byggnader som använder en modulär byggnadsteknik och kan återanvändas är påverkan mycket mindre.

Energieffektiva byggnadslösningar

En byggnads energibehov för uppvärmning har stor betydelse för dess miljöpåverkan. Våra anpassningsbara byggnader är konstruerade för energieffektivitet genom en kombination av takkonstruktion, isolering, välisolerade fönster och dörrar. En medveten design tillsammans med modern konstruktion och värmeåtervinningssystem resulterar i energieffektiva byggnader. Våra allra mest energieffektiva lösningar som även har vattenburet uppvärmningssystem kallar vi Gröna byggnader.

Klimatsmarta byggnader

Våra byggnadsenheter är alla tillverkade av hållbar träråvara, vilket är fördelaktigt för miljön. Trä har en lägre klimatpåverkan jämfört med andra byggnadsmaterial som betong och stål. En byggnad av trä har betydligt lägre koldioxidutsläpp än en jämförbar betongbyggnad, för lokaler cirka 35-40% enligt en studie, vilket gör trä mer hållbart än nästan något annat byggmaterial.

Adapteos byggnader tillverkas inomhus under kontrollerade former. Det industriella byggkonceptet innebär att vi kan arbeta systematiskt och hållbart för att använda material på ett resurseffektivt sätt och att minimera mängden avfall i byggprocessen.

Energieffektivt

Vi har gjort det enkelt att spara energi. Byggnader från Adapteo har smarta funktioner som minskar energibehovet. Det är till exempel värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation, närvarostyrd LED-belysning, individuell värmereglering och temperatursänkning nattetid, helger och lovdagar. Värme- och ventilationssystemen kan dessutom anslutas till en molntjänst för enkel övervakning och kontroll.

Hållbara samhällen

Med byggnader som kan tillgodose kunders förändrade behov driver vi och möjliggör samhällsförändringar. Med anpassningsbara byggnader kan du använda utrymmet du har till dess fulla potential utan att använda mer resurser än nödvändigt, alltid med tanke på människorna och jordens förutsättningar.
Anpassningsbara byggnader är också utformade för att vara tillgängliga, vilket garanterar en säker, funktionell och inkluderande miljö för att tillgodose alla användares särskilda behov.

Adapteo bidrar till FNs hållbarhetsmål

Vi har identifierat sex av FNs globala mål för hållbar utveckling som vi bidrar till, allt från god utbildning för alla, genom hållbar infrastruktur och resursanvändning till åtgärder för att bekämpa klimatförändringar. Du kan läsa mer om vår strategi och arbete för hållbarhet på Adapteo-gruppens webbplats adapteogroup.com och i broschyren Sustainability 2020.

Våra lokala miljömål

Adapteos miljömål rör inte bara uthyrning av miljöanpassade lokaler, utan också transporter av såväl våra produkter som av oss själva, energiförbrukning och avfallsmängd. Det är inom dessa områden vi kan göra som mest skillnad för miljön. Ett av målen för 2019 var att mer än hälften av våra nyuthyrningar i Sverige skulle bestå av energieffektiva Gröna byggnader, vilket vi uppnådde med god marginal. För 2020 har vi satt målet till minst 60%.

Vår verksamhet är sedan 2001 certifierad enligt ISO 14001. Det betyder att miljöarbetet ständigt granskas och utvecklas. Att kontinuerligt kunna höja kraven på vår verksamhet är något vi är stolta över.