Kundreferens Skola

Stavsborgsskolan utvidgar sin verksamhet när Nacka kommun växer

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Stavsborgsskolan utvidgar sin verksamhet när Nacka kommun växer</span>

Stavsborgsskolan utvidgar sin verksamhet när Nacka kommun växer

Nacka är i processen att bli en del av Stockholms stad, en process som bland annat kräver en ökad kapacitet på kommunens skolor. På Stavsborgsskolan i Älta är arbetet med att utvidga skolverksamheten i full gång. Skolan som idag rymmer omkring 650 elever ska nära fördubbla sin kapacitet – detta genom att riva den befintliga skolan för att kunna bygga större. Den nya skolan förväntas stå klar under 2023 och under projektets gång behövs en tillfällig evakueringslösning för eleverna.

”Det ska de ha en eloge för, att de faktiskt hade kraften att kunna ta sig an uppdraget med ett så pressat tidsschema”

- Sandra Davidsson, byggprojektledare på Nacka kommun.

Sandra_davidsson_Nacka___stavsborgsskolan

Projektet fick en utmanande start. Upphandlingen av en tillfällig skola kunde inte ske förrän bygglov beviljats, vilket innebar att tidsramen skulle bli väldigt snäv. Detta förde med sig en oro över att kommunen skulle stå utan anbud, men behoven visade sig kunna tillgodoses av Adapteo. ”Det ska de ha en eloge för, att de faktiskt hade kraften att kunna ta sig an uppdraget med ett så pressat tidsschema”, säger Sandra Davidsson, byggprojektledare på Nacka kommun.

En annan utmaning i projektet var att få tillräckligt med ström till markområdet, något som krävde ett omfattande logistikarbete. Samtidigt har det även pågått andra byggprojekt i Älta som krävt mycket samplanering och samordning från kommunen. Med ett steg i taget och med anpassningsförmåga hos såväl kommunen som för entreprenörer, hantverkare och leverantörer kunde projektet ändå fortlöpa.

”Alla har varit väldigt lösningsorienterade och anpassningsbara efter hur verkligheten har sett ut”, säger Sandra Davidsson.

Eleverna från Stavsborgsskolan har nu flyttat in i skolbyggnaden. Den tillfälliga skolan kom att bestå av tre våningar och har utrustats med bland annat lektionsrum för hemkunskap, NO och slöjd. Sandra Davidsson upplever att projektet har varit både roligt och utmanande och lämnar som avslutande ord:

”Jag skulle ändå säga att alla har hjälpt till att bidra till att projektet faktiskt gått i hamn, man har arbetat över gränser på ett sätt som jag tror att ingen hade förväntat sig från början. Det har flutit på väldigt bra!”

Stavsborgsskolan_skolgård