Kundreferens Skola

När branden härjade realiserade Vittraskolan sin modiga kultur – flyttar in i flexibel skola

<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >När branden härjade realiserade Vittraskolan sin modiga kultur – flyttar in i flexibel skola</span>

När branden härjade realiserade Vittraskolan sin modiga kultur – flyttar in i flexibel skola

Det var tidigt morgonen den 7 juli 2021 som Vittraskolans rektor Johan Skeppstedt vaknade av ett samtal från räddningstjänsten. Vittraskolan stod i brand och hela den stora huvudbyggnaden skulle brinna ned. Men redan första dagen inleddes arbetet med att hitta nya lokaler för undervisning, man ville snabbt komma tillbaka till utbildning.

”Den här situationen har ju gjort att vi fått gå från ett skrivet ord till att faktiskt använda de här kompetenserna på riktigt. Vi har levt vår idé och vision istället för att bara prata om den.”

-Johan Skeppstedt, rektor på Vittraskolan.

VittraskolanNykping4_LowresolutionWEB (1)

Vittraskolan är en skola med verksamhet från förskola och upp till årskurs 9, belägen i Nyköping. Skolan omfattar omkring 440 barn och elever och ägs av utbildningsföretaget AcadeMedia. På skolan arbetar elever och personal dagligen med utveckling och lärande genom Vittraförmågorna, det vill säga utifrån nyckelkompetenserna tilltro, ansvar, uthållighet, kreativitet, planera & utvärdera och samarbete. Skolan strävar också efter att skapa en modig kultur och medvetet lärande.

”Den här situationen har ju gjort att vi fått gå från ett skrivet ord till att faktiskt använda de här kompetenserna på riktigt. Vi har levt vår idé och vision istället för att bara prata om den.” berättar Johan Skeppstedt, rektor på Vittraskolan.

Ingen tid gick förlorad när man redan första dagen började se sig om efter nya undervisningslokaler. Utbudet visade sig dock vara sparsamt när det kom till lokaler som uppfyllde lagkrav som ventilation, brandutrymning och utemiljö. En flexibel lösning framträdde då som det bästa alternativet.

Hur snabbt den nya skolan kunde vara på plats var avgörande för upphandlingen och när Adapteo kom med anbudet att skolan kunde stå klar för inflyttning den 13e september blev valet av leverantör självklart.

”Vi var dessutom ganska angelägna om att hålla ihop skolan. Hela Vittras idé bygger på att vi jobbar i team, att de äldre barnen är förebilder för de yngre.” säger Johan Skeppstedt.

Efter formellt beslut tog det omkring sex veckor tills dess att byggnaden stod redo att ta emot eleverna. De nya skolbyggnaderna inrymmer bland annat tillagningskök, NO-salar, hemkunskap och slöjd.

”Det har varit en spännande process i sig. Både för oss i personalen, men även för elever och föräldrar att få se hur någonting byggs fram. Man får energi av att se att någonting händer.” säger Johan Skeppstedt.

Hela processen tycker Johan Skeppstedt har varit både intressant och energivande och han värdesätter att skolans vision har fått realiseras i handling. Samarbetet med Adapteo har upplevts som smidigt och lösningsorienterat, något som Johan tror beror på att verksamheterna delar samma idé- och grundsyn om att bidra till ett bättre samhälle.

”Det är så jag tänker att framgång skapas – att man får vara expert på sitt område och tillsammans kan man göra någonting bra.” förklarar Johan Skeppstedt.