Artikel Hållbarhet Cirkuläritet

Träbaserad plats

  • 2 min läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Träbaserad plats</span>

Adapteo

Så kan träbaserad plast möjliggöra cirkulära byggmaterial

Har du hört talas om träbaserad plast? Det kan vara en lösning på byggindustrins utmaningar med att ställa om till cirkularitet och den stora materialanvändningen.

Peter Olsén är en av forskarna på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som arbetat med att utveckla träbaserad plast som kan användas i byggmaterial och bygginredning i framtiden. Han leder en grupp kemister som arbetar med att utveckla nya typer av gröna material. Visionen om en cirkulär materialekonomi är en stark drivkraft i deras arbete. Han hoppas att deras forskning ska fungera som ett startskott för utvecklingen av nästa generations mer hållbara materiallösningar.

– Cirkularitet är en viktig utmaning. Bara för att man använder sig av biobaserat material från skogen för att skapa plast betyder det inte nödvändigtvis att det är bra för miljön.

Du är forskare på Avdelningen för biokompositer på Institutionen för fiber- och polymerteknologi (FPT) på KTH. Hur föddes ditt intresse för den här typen av forskning?

”Jag doktorerade i ämnet nedbrytbar plast, och det har varit en dröm att skapa plast som är ofarlig för miljön. Jag arbetade faktiskt som snickare i ungefär fem år innan jag beslutade mig för att fortsätta studera på högre nivå. På vissa sätt använder jag fortfarande ett snickartänk även som kemist, på en mikronivå, när jag bygger mina egna material.”

Innovativabyggmaterial-träbaseradplast2Foto: Peter Olsén

Du och dina kollegor publicerade nyligen ny forskning om träbaserad nedbrytbar plast. Vad är det ni har utvecklat?

“En nedbrytbar plast, konstruerad runt träfiber. Vi ville kombinera nedbrytbar plast, som ofta är känsligt och inte särskilt starkt som material, med mer robusta träfibrer. Materialet blir då nedbrytbart, men fortfarande starkt nog att användas på samma sätt som vissa fossila material används idag.”

Det låter som ett genombrott. Hur lyckades ni utveckla det här materialet?

”Genom att förstå de faktiska problemen. I stället för att fortsätta på spåren som andra arbetat utifrån behövde vi utveckla nya metoder och ny kemi för just det specifika problemet, och koppla det till grön kemi. Här är alla aspekter viktiga: hur tar vi fram det, hur blir det användbart för byggindustrin och hur kan det återvinnas? Vi utgår från ett kemiskt perspektiv på cirkularitet och tittar då även hur vi kan återskapa materialet.”

På vilket sätt är materialet cirkulärt och hållbart?

”För det första är det helt och hållet nedbrytbart. Det är så klart att föredra att plast inte hamnar i naturen över huvud taget, men det händer ju så därför måste det vara nedbrytbart i naturen. För det andra så har materialet egenskapen att kunna återvinnas i ett slutet system för att tillverka ny träbaserad plast. Från använd träbaserad plast till ny träbaserad plast. Byggbranschen brukar stora mängder material och skulle kunna bli ett föregångsexempel i övergången till en helt cirkulär materialekonomi.”

Peter minns sina tidigare erfarenheter som snickare och hur de arbetade med återvinning som en del i byggprocessen.

“Vi var noga med att separera och sortera alla spillprodukter. Trä med trä, stål med stål och så vidare. Med ett redan etablerat system är det ganska enkelt att lägga till ytterligare ett material för sortering. Drömmen är en evigt cirkulär loop med material.”

Vad kan det nya materialet ni tagit fram användas till?

”Det passar bäst för inomhusbruk. Det kan användas till fast möblering eller väggpaneler, som sedan kan hämtas upp och återvinnas när de inte längre behövs. Materialet är än så länge inte starkt nog för att användas för att bygga bärande strukturer- vi vill inte att en byggbjälke ska ge vika för lätt till exempel. Så vi arbetar i nuläget med att utveckla en biobaserad lösning med mycket starkare nedbrytbar plast för att ta det till nästa nivå.”

Debatten om olika material kan ibland upplevas som väldigt svartvit. Vad tycker du om synen på naturmaterial respektive syntetiska material?

”Det är lätt att tänka att plast i sig är dåligt och allt från naturen bra. Men verkligheten är mer komplex än så. Vi borde se på material som just material, i stället för att alltid utgå från att plast är det sämsta. Jag arbetar med både trä och plast och älskar båda materialen. När du lyckas med att kombinera materialen och dess egenskaper får du det bästa av två världar. Synergi är framtiden.”

Läs mer om hur Adapteo bidrar till ett hållbart samhälle

 

Kontakta oss

Växel: 08- 590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Huvudkontor: Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna

Fyll i formuläret