Snabb process löste frågan om äldreboende i Laholm

Efter en rekordsnabb process tillsammans med Adapteo har nu Laholms kommun 40 nya vårdplatser till sitt förfogande. Något som verkligen behövdes, då det gamla äldreboendet i Våxtorp inte bedömdes som ekonomiskt hållbart att renoveras. Nu har man en trygg lösning i väntan på ett nytt, permanent boende.

”Det har verkligen blivit bra. I mina ögon är det är lika fint och fyller sin funktion minst lika bra som vilket nytt, permanent boende som helst. Personalen är väldigt nöjd. Det är en betydligt bättre arbetsmiljö än tidigare. Inte minst vad gäller ventilation och utrymme.”

 

– Susanne Andreasson, enhetschef på äldreboendet Båstadsvägen 7A i Laholm.

 

Det gamla äldreboendet i Våxtorp hade gjort sitt. Det visade både räddningstjänstens inspektion och den genomgång som kommunen själv gjort. Men att bygga ett nytt permanent boende är en lång process som kräver både tid och resurser. Personalen och de boende hade inte tid att vänta ut en process som riskerar att bli utdragen. De behövde nya, moderna lokaler att bo och arbeta i.

I väntan på ett beslut om en permanent byggnad blev Adapteos anpassningsbara byggnader en perfekt lösning. Efter att ett beslut tagits i slutet på 2019 kom de första nya byggnaderna på plats runt månadsskiftet februari/mars 2020, och den 15 juni flytttade de första boende in.

Det här projektet har vi byggt på rekordtid. Och det har verkligen gått jättebra, även om det blev tight på slutet. Det har klaffat genom hela processen från det att beslutet togs tills dess att byggnaden stod klar, säger Frank Bylund, teknisk chef på det kommunala fastighetsbolaget Laholmshem.

Även om processen varit snabb, betyder det inte att man har behövt kompromissa med utformningen. Personalen var delaktig redan på ett tidigt stadium och har fått se ritningar och komma med sina synpunkter. Slutresultatet blev byggnader som anpassats efter verksamheten, bland annat med tvätt- och sköljutrymmen för varje avdelning och skenor i taket för personlyftar.

Adapteos lokaler är väldigt bra. Kyla och ventilation har gjort att det fungerat bra, även under den varma årstiden, säger Frank Bylund, teknisk chef på det kommunala fastighetsbolaget Laholmshem.

Laholm_elderlycare_outside_people_cropped

Vill du veta mer om våra anpassningsbara boenden?

Vill du prata med en säljare eller få veta mer hur vi kan tillsammans bygga anpassningsbart? Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.