Kundcase

Vårdcentralen Billingen behövde andrum, flexibilitet blev lösningen

Växande verksamhet på för liten yta – det var utmaningen som de två vårdcentralerna Billingen och Norrmalm stod inför. Den tilltagande verksamheten har pågått i många år, allt medan lokalförhållandena har förblivit desamma.

”Allting gick väldigt snabbt när det blev aktuellt att ställa upp byggnaden. Själva byggtiden gick jättebra, det sköttes perfekt. Vi blev inte alls särskilt störda och vi fick bra med information under tidens gång”

– Åsa Bremanchef för Billingens vårdcentral. 

Växande verksamhet på för liten yta – det var utmaningen som de två vårdcentralerna Billingen och Norrmalm stod inför. Den tilltagande verksamheten har pågått i många år, allt medan lokalförhållandena har förblivit desamma. ”Det har tagit mycket energi för att hitta rum till alla som arbetar här”, säger Åsa Breman, chef för Billingens vårdcentral. 

Tillsammans gick vårdcentralerna in i en upphandling med Västra Götalandsregionen för att hitta lösningar för att förbättra situationen. När man slutligen landade på ett tillfälligt bygglov och flexibla byggnadslösningar gavs Billingen och Norrmalm ett välbehövligt andrum. Under drygt fem år kommer vårdcentralernas gemensamma verksamhet att inhysas i flexibla och anpassningsbara byggnader från Adapteo.  

”Allting gick väldigt snabbt när det blev aktuellt att ställa upp byggnaden. Själva byggtiden gick jättebra, det sköttes perfekt. Vi blev inte alls särskilt störda och vi fick bra med information under tidens gång”, säger Åsa Breman, chef för Billingens vårdcentral. 

 

Adapteo, Billingens Vårdcentral, Skövde, Åsa Breman

Åsa Breman

Två byggnader har ställts upp i anslutning till vårdcentralerna, en större och en lite mindre. För att uppfylla vårdmiljöstandard har alla behandlingsrum på byggnadernas nedre plan försetts med installerade handfat.  

 Det övre planen kunde i stället användas för administrativt bruk, en bonus då enheterna istället fick möjlighet att frigöra andra rum. Arbetsmiljön för de anställda kunde ytterligare förbättras genom att isolera trappornas undersida och därmed minimera störande ljud.  

”Många av mina sekreterare sitter just på det administrativa planet – de tycker att det blivit väldigt lugnt och skönt”, säger Åsa Breman.  

Byggnaderna stod klara under sommaren och i augusti flyttade man in. Som en sista handpåläggning arbetar man på de två vårdcentralerna med att sätta upp skyltar och installera displayer och larm. Åsa Breman avslutar intervjun med kommentaren: ”Det är fint och har levt upp till förväntan!”.   

Adapteo, Billingens Vårdcentral, Skövde, Åsa Breman

Vill du veta mer om våra anpassningsbara byggnader?

Vi kommer gärna i kontakt med dig och berättar mer om hur vi kan  bygga anpassningsbart tillsammans. Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.