Artikel

Rektorns tips:

  • 2 min läsning
<span id="hs_cos_wrapper_name" class="hs_cos_wrapper hs_cos_wrapper_meta_field hs_cos_wrapper_type_text" style="" data-hs-cos-general-type="meta_field" data-hs-cos-type="text" >Rektorns tips:</span>

Adapteo

Sju tips från en rektor att tänka på tidigt i bygget av en ny förskola

Att tänka på vid bygget av en förskola

– Planering är A och O för en lyckad byggprocess.

Jessica Skrak Granqvist har stor erfarenhet av att både etablera och leda förskolor. Med en lång erfarenhet i Ljungby och Växjö tog Jessica över etableringen av en ny förskola i den explosivt växande kommunen Värmdö, Farstaborg Förskola. Farstaborg Förskola huserar 100 barn, på fem avdelningar och två våningar, i det modulärt byggda huset som ligger idylliskt mellan sagolik natur och skog, en stor fotbollsplan och ett stall med hästhagar. Här finns utrymme både inne som ute för lek och lärande och en pedagogisk miljö står i fokus.

Vi fick möjligheten att prata med Jessica om etablering av förskolor och här delar hon med sig av några tips.

Jessica Skrak Granqvist, rektor Farstaborg förskola

Vad är viktigast att tänka på inför att börja bygga en ny förskola?

Det allra viktigaste enligt mig är att redan innan val av hustyp och entreprenad klargöra för hur länge förskolan behövs, att planera för verksamheten och säkerställa att de som faktiskt ska arbeta i lokalerna är involverade och får komma med sin expertis, sen tycker jag att man ska kravställa hållbara material, och personligt tycker jag det är viktigt att tänka på utemiljön och att göra plats för en stor yta för gemensamma måltider, möten eller större aktiviteter, glöm inte heller wifi och andra digitala lösningar.

När ska man välja en permanent eller temporär förskola?

Allra först ska man säkerställa att man använder kommunens befintliga byggnader på rätt sätt och verkligen behöver en ny byggnad. Viktigast är därefter att välja en byggnad med en byggprocess som lämpar sig för den tid som finns för etablering, och som under verksamhetstiden ger bäst möjliga ekonomiska upplägg. Det fördelaktiga med mer anpassningsbara lösningar är att de går att lägga till ytterligare rum ifall verksamheten behöver växa, men det går också att flytta lokalerna om behovet förändras, vilket ger en värdefull flexibilitet. Vet man att förskolan stå i många, många år, då tycker jag att en permanent lösning är att föredra.

Vad är det viktigaste för att byggprocessen ska bli bra?

Samverkan mellan aktörerna. Varken entreprenaden, kommunen eller verksamheten kan ta för givet att alla talar samma språk och har förståelse för varandras perspektiv, arbetssätt och kompetens kan skilja sig mellan aktörer och kommuner. Med god samverkan undviker man missförstånd och att ansvar kan falla mellan stolarna. Sen tycker jag det är viktigt att bygga för verksamhetens generella behov och inte för specifika inriktningar, om inriktningen på förskolan ändras ska fortfarande husen fungera lika bra.

Farstaborg förskola i Gustavsberg har gott om utrymme, både inne och ute, för lek och lärande.

Sju tips från Jessica att tänka på tidigt i bygget av en ny förskola

  • Säkerställ att befintliga lokaler i kommunen används på bästa sätt – Behövs det verkligen en ny byggnad eller kan ni nyttja befintliga som kommuner har till förfogande? Här har ni möjlighet att resurseffektivisera tillsammans.
  • Fundera på hur länge byggnaden kommer att användas, det avgör vilken typ av byggnad ni bör bygga – hur länge kan ni garantera att lokalerna fylls upp och används? Fem år framåt, tio år framåt eller kanske till och med tjugo år framåt?
  • Involvera förskolepersonalen i designen – Förskolepersonalen har viktig kunskap om, och erfarenheter från den dagliga verksamheten och kan med sin expertis hjälpa till att utforma en optimal byggnad för verksamheten.
  • Kravställ att entreprenaden endast ska använda hållbara material – Med hållbara material i naturmaterial och med hållbara byggprocesser kan vi alla värna om jordens resurser och skapa god arbets- och lärande miljö för de som vistas i eller i anslutning till byggnaden.
  • Planera för en pedagogisk och trivsam utemiljö tidigt – lekplatser, solskydd, grönområden och planteringar, barnvagnsstall och sopstationer är bara några av de saker som kan underlätta för verksamheten och ge lust att vistas utomhus.
  • Om det finns möjlighet till större ytor i byggnaden – skapa ett rum med en stor och öppen yta för gemensamma luncher, möten med vårdnadshavare, och gemensamhetsaktiviteter som är viktiga för att bygga relationer mellan vårdnadshavare, pedagoger och barnen.
  • Glöm inte att tänka in tillgång till internet och andra digitala lösningar, så som wifi, smartboards och kanske till och med röststyrning tidigt i processen – det kan bli krångligt att sätta in senare, och det är viktig del av den pedagogiska verksamheten i dag.