Artikel Hållbarhet

Flexibla byggnadslösningar för ett samhälle i ständig förändring

  • 2 min läsning
Fexibelt byggande

Adapteo

I takt med att samhället fortsätter att utvecklas och demografin förändras har det blivit allt svårare att förutse behoven av social infrastruktur.

Kommuner och andra som tillhandahåller sociala tjänster ställs inför allt högre krav när det gäller att planera för behoven inom förskola, skola, kontor och äldreomsorg. Detta i samband med utvecklingen av nya industrier, livsstilsförändringar och andra lokala händelser. Permanenta byggnader är begränsade när det gäller att anpassa sig till förändrade krav och att riva för att bygga nytt är varken hållbart eller effektivt. Därför blir anpassningsbara och flexibla byggnadslösningar allt mer nödvändiga för att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner kan fortsätta att fungera effektivt i ett samhälle i ständig förändring.

”Vi vet att flexibla och modulära byggnadslösningar som kan återbrukas igen och igen har potential att avsevärt minska byggbranschens klimatpåverkan. Men dessa byggnader bidrar även till social hållbarhet genom att hjälpa samhällen attLina K Wiles CSO anpassas för att kunna tillhandahålla sociala tjänster till alla, eftersom behoven ständigt förändras”

Lina K Wiles, Adapteo’s Chief Sustainability Officer

För att möta dessa behov har Adapteo utvecklat modulära lösningar för smarta förskolor och skolor. På Adapteo Finland har ett samarbete inletts med Finlands ledande experter på området och resulterat i utformandet av modulära skolbyggnader som kan användas för tillfälliga, långsiktiga eller permanenta behov. Arkitekten Joona Heikkilä på arkitektbyrån Uki Arkkitehdit fick i uppdrag att utforma de nya flexibla byggnaderna. Reino Tapaninen och Raila Oksanen bidrog med expertis och vägledning under hela processen baserat på deras erfarenhet av arkitektur för pedagogiskt lärande.

”På andra marknader, som i Tyskland och Danmark, har renoveringsbehovet av skolbyggnader som uppfördes under 70-talet runt om i Europa nu nått en brytpunkt där större renoveringar, och i vissa fall även rivning, är ett måste. I de fallen är modulbyggnader som snabbt kan sättas upp en lösning. Men vi ser också ett växande intresse för att använda modulär byggteknik för mer långsiktiga projekt”, säger Adapteos VD Johanna Persson.

Att vara en aktiv partner i byggandet av inkluderande samhällen är en av grundpelarna i Adapteos hållbarhetsstrategi. För närvarande tillhandahåller Adapteo 775 skolor, 377 förskolor och 71 sjukhus över hela Europa, med totalt 1,4 miljoner kvadratmeter utrymme för lärande, vård och boende. Genom att arbeta nära kommuner och andra intressenter är Adapteo fast beslutna att bygga en anpassningsbar infrastruktur som kan hjälpa samhällen att blomstra, även när det gäller plötsliga behov och förändringar.

Vår syn på hållbarhet

Samhället kommer att genomgå enorma förändringar under de kommande åren. Vår bransch är inget undantag och vi har för avsikt att leda vägen med en cirkulär affärsmodell och hållbara byggnader som en lösning för både samhället och miljön. Vår ambition är att bli ett av de mest hållbara företagen i branschen och ta ledningen inom vårt område.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

 

Vill du veta mer om hur det är att bygga hållbart med oss?

Vi kan bygga anpassningsbart och hållbart tillsammans och samarbetar gärna för att hitta lösningen för er verksamhets behov.

Hör gärna av dig till våra säljare så hjälper de dig vidare.