Hyra byggnader från Adapteo

Fördelar med att hyra anpassningsbara lokaler

Att hyra temporära lokaler är enklare många tror. Det räcker med ett telefonsamtal för att få igång projektet. Vi finns utspridda över hela landet och är redo att svara på dina frågor, små som stora. Vi har lång erfarenhet och många projekt i drift så det är enkelt att titta på en referens för att få ytterligare inspiration. Ett annat sätt att få inspiration är att testa i det web-baserade verktyget Adapteo Draw.

Ni hyr endast den yta ni behöver utan risker

Hyresformen ger en lättare balansräkning

Lokalytan kan följa med i takt med behoven

Ett kreativt rum för fantasi och skapande

Varför hyra din byggnad?

Att hyra anpassningsbara byggnader från Adapteo passar bra om du har ett tillfälligt behov av yta. Det ger dig tillgång till lokaler mycket snabbare än om du skulle bygga en ny, permanent byggnad. Eftersom du inte behöver lägga stora investeringar på att bygga en permanent byggnad kommer detta alternativ att frigöra kapital för dina kärninvesteringar. När du hyr en anpassningsbar byggnad frigör du dig också från skyldigheterna för byggnadsunderhåll. 

Så här går det till att hyra

Planering

Behovsanalys Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt. Det vi bland annat behöver ha svar på är hur tomten ser ut där byggnaden ska stå, hyrestid, antal personer som beräknas arbeta/vistas i lokalen, antal våningsplan, rumssamband med mera. Order, bygglov och hyresavtal När vi kommit överens om slutgiltig ritning och övriga önskemål kan ni lägga er order. Bygglovsansökan ska göras av er (beställaren) men Adapteo kan vara behjälpliga med bygglovsritningar och övrig teknisk dokumentation som behöver bifogas ansökan. Vi upprättar ett hyresavtal som ska signeras av båda parter. Efter ett gemensamt uppstartsmöte gör vi en tidplan och sätter igång med detaljplanerna för etableringen.

Etablering

Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för den anpassningsbara byggnaden (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Adapteo. Adapteo ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.

Montage av byggnader

Vi ansvarar för transporten av byggnadsenhetrna som sker med lastbil till uppställningsplatsen och normalt lyfts på plats med mobilkran. Montage och färdigställande genomförs av samarbetspartners till Adapteo med stor erfarenhet. Beroende på byggnadens storlek tar denna fas allt från en dag till ett par vecko

Färdigställande

När den anpassningsbara byggnaden står på plats följer en period av diverse arbeten för att färdigställa den. Skarvarna mellan enheterna ska trollas bort på ut- och insida. Hängrännor och stuprör för avvattning monteras, liksom inklädnad av sockeln och annat utvändigt arbete. Beställaren ansvarar för yttre markarbeten som till exempel anläggning av planteringar eller lekplatser. Adapteo utför arbeten för kundanpassningar och tillval samt eventuell målning. Vi avslutar med egenkontroller och OVK-besiktning samt en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning innan överlämnande.

Inflyttning

När de sista arbetena är utförda ser vi till att lokalerna blir städade och sedan är det dags för er att flytta in i era nya lokaler. Via vårt nätverk av underleverantörer kan vi vid behov förmedla fler tjänster som underlättar i ert arbete med lokalerna, till exempel möbler, flytthjälp, larmberedskap med mera.

Under hyresperioden

Visst underhåll och service ingår under hyrestiden. En bra inomhusmiljö är viktigt – därför byter vi filter ett par gånger om året samt gör en allmän översyn av byggnaderna. När det sedan är dags att avetablera den anpassningsbara byggnaden ordnar vi även det.
  1. 01 Planering
  2. 02 Etablering
  3. 03 Montage av byggnader
  4. 04 Färdigställande
  5. 05 Inflyttning
  6. 06 Under hyresperioden

Varför ska du välja Adapteo?

Flexibilitet

Flexibilitet är inbyggt i alla våra koncept och gör dig redo för förändring.

Skräddarsytt upplägg

Oavsett om det gäller några månader eller på obestämd tid – du väljer vad som passar bäst.

Högsta kvalitet

Vi tycker att du förtjänar det allra bästa. Därför levererar vi endast högsta kvalitet.

Hyra annpassningsbara byggnader är hållbart

Att hyra anpassningsbara byggnader är hållbart och resurseffektivt:

  • Ni hyr endast den yta ni behöver och riskerar inte att bli stående med tomma lokaler som slukar onödig energi om behovet minskar.
  • Lokalerna blir resurseffektiva: genom att byggnadsenheterna återställs till nyskick efter varje uthyrning kan de enkelt hyras ut till nästa kund som slipper bygga nytt.

Som kund till oss kan ni välja genomtänkta installationer som hjälper till att minska miljöavtrycket. Närvarostyrd belysning och vattenburen värme är två sådana alternativ.

Varför leasa din byggnad?

Det är inte alltid lätt att veta om dina nuvarande behov kommer att se likadana ut om tio år. Att bygga nya lokaler utan en säker framtidsbild kan innebära en stor finansiell risk. Därför erbjuder vi operationell leasing som ett alternativ till att köpa eller hyra våra byggnader. Bärbarheten och flexibiliteten i vår byggteknik gör detta möjligt. Hyresperioden är vanligtvis mellan tre och tio år och du kan därefter köpa byggnaden, förlänga eller säga upp avtalet. 

Varför äga din byggnad?

Nyckelfärdiga permanenta byggnader från Adapteo byggs på kortare tid än vad som är möjligt med traditionella byggmetoder. Detta beror på att nyckelfärdiga byggnader tillverkas industriellt, i en kontrollerad inomhusmiljö, med få avbrott, och sedan sker endast monteringen på etableringsplatsenByggtiden på plats är därför mycket kort, vilket minimerar driftsstörningar. Våra nyckelfärdiga byggnader är anpassningsbara och flexibla, och under planeringsfasen vi ser till att hitta den bästa lösningen för dig och dina behov. Om din situation sedan förändras med tiden går det att flytta byggnaden.

Jag vill prata med en säljare

Hej, vill du veta mer kring hur vi tillsammans kan bygga er anpassningsbara förskola?

Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.