Flexibel finansiering

Det mest lämpliga finansieringsupplägget varierar från kund till kund. Verbjuder därför ekonomisk frihet genom flera olika finansieringsalternativså att vi kan hitta den bästa lösningen för dig och din situation. Du kan välja att hyra, äga eller leasa din anpassningsbara byggnad från oss. Är du osäker på vad som är den bästa lösningen? Läs mer om varje alternativ här nedan för att få en bättre bild av vad som passar din situation. Tveka inte på att kontakta oss om du fortfarande skulle vara osäker, vberättar gärna mer om vilka möjligheter som finns. 

Varför hyra din byggnad?

Att hyra anpassningsbara byggnader från Adapteo passar bra om du har ett tillfälligt behov av yta. Det ger dig tillgång till lokaler mycket snabbare än om du skulle bygga en ny, permanent byggnad. Eftersom du inte behöver lägga stora investeringar på att bygga en permanent byggnad kommer detta alternativ att frigöra kapital för dina kärninvesteringar. När du hyr en anpassningsbar byggnad frigör du dig också från skyldigheterna för byggnadsunderhåll. 

Varför leasa din byggnad?

Det är inte alltid lätt att veta om dina nuvarande behov kommer att se likadana ut om tio år. Att bygga nya lokaler utan en säker framtidsbild kan innebära en stor finansiell risk. Därför erbjuder vi operationell leasing som ett alternativ till att köpa eller hyra våra byggnader. Bärbarheten och flexibiliteten i vår byggteknik gör detta möjligt. Hyresperioden är vanligtvis mellan tre och tio år och du kan därefter köpa byggnaden, förlänga eller säga upp avtalet. 

Varför äga din byggnad?

Nyckelfärdiga permanenta byggnader från Adapteo byggs på kortare tid än vad som är möjligt med traditionella byggmetoder. Detta beror på att nyckelfärdiga byggnader tillverkas industriellt, i en kontrollerad inomhusmiljö, med få avbrott, och sedan sker endast monteringen på etableringsplatsenByggtiden på plats är därför mycket kort, vilket minimerar driftsstörningar. Våra nyckelfärdiga byggnader är anpassningsbara och flexibla, och under planeringsfasen vi ser till att hitta den bästa lösningen för dig och dina behov. Om din situation sedan förändras med tiden går det att flytta byggnaden.

Är dina byggnader anpassade för framtiden?  

Kontakta gärna oss för råd om ditt byggbehov. Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.