Hemsamhet – en svensk folksjukdom

En del tror att våra äldre är rädda för att flytta till äldreboende men det man ofta är orolig över är att hamna på ett äldreboende långt ifrån där man bor. En rädsla som får många att istället isolera sig ensamma i hemmet. Detta kallar vi för ”hemsamhet” och det är ett problem som vi vill lösa med hjälp av våra flexibla modulhus.

Flexibla modulhus för äldreboende

En bra lösning på en av äldrevårdens största utmaningar

En del tror att våra äldre är rädda för att flytta till äldreboende men det man ofta är orolig över är att hamna på ett äldreboende långt ifrån där man bor. Rädslan får istället många att isolera sig ensamma i hemmet. Detta kallar vi för ”hemsamhet” och det är ett problem vi vill lösa med hjälp av våra flexibla modulhus.

Rapport visar äldres oro över isolering

En undersökning vi har genomfört tillsammans med Novus visar att var femte svensk över 55 år är rädd för att förlora kontakten med nära och kära när de flyttar till ett äldreboende.

En flexibel lösning på Hemsamheten

Tänk om ett äldreboende skulle kunna placeras i äldres direkta närhet, eller där de upplever att de skulle vilja bo. Med flexibla modulhus är det fullt möjligt. Våra anpassningsbara lösningar kan stå på plats bara ett par veckor efter ett beslut. De ger vårdtagare en trevlig boendemiljö och personalen får bästa möjlighet att bedriva en bra verksamhet.

Äldreboendet Båstadsvägen 7A

Det nya äldreboendet i Laholm är ett utmärkt exempel på styrkan i Adapteos flexibla lösningar. Här byggde vi ett helt nytt äldreboende som kommunen använde i väntan på en ny permanent lösning.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du kan minska Hemsamheten i din kommun och samtidigt planera för mer socialt- och klimatmässigt hållbara städer? Vi utmanar synen på den traditionella stadsbyggnaden och förser dig med våra bästa tips för hur du kan tillämpa en flexibel samhällsbyggnad i praktiken. Fyll i formuläret nedan så kommer du i 3 nyhetsbrev få mer information om hemsamhet och hur du kan planera för en mer hållbar äldreomsorg.