Vi måste inte tänka nytt för att bygga hållbara städer, bara mer flexibelt. 

…och bara 10–20% av staden.    

Fastigheter som anpassas efter behov 

Den flexibla staden som rustar oss för framtiden 

Vår vision om en hållbar och framtidssäkrad stadsplanering är en stad där en femtedel består av anpassningsbara byggnader. Om detta har vi skrivit en rapport tillsammans med BSK – det är möjligt att bygga hållbara städer.

Varför bör framtidens stadsplanering vara flexibel?

Digitalisering, klimatkris, pandemi… under de senaste 30 åren har vi sett förändringar som förväntats ligga flera år framåt i tiden. Våra städer hänger inte med. En flexibel stadsmiljö skulle kunna ge dess invånare en dynamisk stad som växer och ändras efter människors behov. Bara en flexibel andel på 10–20% tror vi kan göra hela skillnaden. 

 

En hållbar stad är möjlig 

Dagens statiska städer byggs upp för att sedan rivas ned. Det är ett planeringssystem som inte bara är ineffektivt, utan dessutom ett slöseri på resurser. Flexibel stadsplanering öppnar upp för återbruk, miljövänligare material och därmed minskad klimatpåverkan.  

Hur fungerar det? 

Först och främst behöver vi utmana vår syn på byggnadsenheter. Ofta förknippas de med baracker, men dagens flexibla byggnader kan konkurrera med vilken statisk byggnad som helst i såväl funktion och inomhusmiljö som estetisk utformning. Föreställ dig sedan en övergiven kontorslokal som blir till ett dagis. Eller ett äldreboende. Bara fantasin sätter gränser.  

Den flexibla staden:

  • Dynamisk för en föränderlig framtid 
  • Anpassad för återbruk  
  • Kompletterar den statiska stadsbyggnaden
  • Skräddarsydd efter invånarnas behov 

Vill du komma i kontakt med oss?

Vi kommer gärna i kontakt med dig och berättar mer hur vi kan bygga en flexibel framtid tillsammans.