Cookies & integritetspolicy

Om behandling av data på webbplatsen

I denna integritets- och cookiepolicy beskrivs hur Adapteo Plc (registreringsnummer 2982221-9) (”Adapteo”, ”vi”), inklusive alla underwebbplatser (”Sites”) samlar in och behandlar dina personuppgifter när du besöker www.adapteo.com eller www.adapteo.se -webbplatsen.

Vår hemsida kan också innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, var vänlig notera att dessa webbplatser har sin egen policy, vilken Adapteo inte har någon kontroll över. Du bör noggrant utvärdera policyerna på dessa webbplatser innan du skickar några personuppgifter till dem.

1 Information vi samlar in

De typer av personuppgifter som vi samlar in beror på din användning av vår webbplats och innehåller både data som du ger oss och data som vår webbplats samlar in automatiskt. Tillhandahållande av personuppgifter är frivillig.
Vid ditt besök på vår hemsida kan vi automatiskt samla in enhetsspecifik information, till exempel enhetens IP- eller MAC-adress. Denna typ av information används främst för att kommunicera med din enhet och för att säkerställa att webbplatsens innehåll presenteras så effektivt som möjligt.

Vi kan även använda cookies och annan liknande teknik för att samla in information från din enhet. En cookie är en liten fil med bokstäver och siffror som kan lagras på din enhet vid ditt besök på hemsidan. Denna typ av information kan senare nås för att till exempel förbättra din erfarenhet vid återbesök på webbplatsen.

Om du väljer att prenumerera på våra nyheter eller pressmeddelanden kommer du att bli ombedd att lämna vissa personuppgifter om dig själv, till exempel ditt namn och din e-postadress. Denna typ av information används för att tillhandahålla det innehåll du har begärt.

2 Syfte för behandling och rättslig grund

Vi behandlar endast dina personuppgifter för ändamål som du särskilt har samtyckt till eller som är nödvändiga för att uppfylla legitima intressen. Vi använder inte automatiserade processer för att fatta beslut som väsentligt påverkar dig.

Syften du kan ge ditt godkännande:

 • Tillhandahållande av cookiedata för att (i) aktivera/analysera tillhandahållandet av tredjepartsfunktioner, t.ex. sociala medier, och (ii) förbättra användarupplevelsen genom att analysera din användning av vår webbplats.
 • Syften som är nödvändiga för Adapteos legitima intressen:
 • Tillhandahållande av webbplatsen och innehåll som du har prenumererat på, inklusive användning av data som erhållits av cookies med teknisk session (tecnical session) och liknande
 • Anpassning av din användarupplevelse, till exempel språket på vår webbplats
 • Att svara på förfrågningar från dig eller myndigheter
 • Överensstämmelse med legala skyldigheter
 • Skydd och verkställighet av våra rättigheter och intressen
 • Uppfyllandet av legitima affärsbehov, inklusive drift och utveckling av verksamheten

3 Mottagare av din information

Vi delar dina personuppgifter endast med andra under följande omständigheter:

 • Om det behövs för de ändamål som beskrivs i avsnitt 2 ovan kan vi dela med dig av dina personuppgifter med företag som ingår i samma koncern av företag som Adapteo eller som är associerade med Adapteo, samt med IT-tjänster och andra företag som vi samarbetar med.
 • I händelse av att vi säljer eller köper några tillgångar kan vi i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra legitima affärsbehov avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av tillgångarna. Om en tredje part förvärvar Adapteo eller dess tillgångar kan vi överföra dina personuppgifter till köparen.
 • Om det anses nödvändigt att följa en juridisk skyldighet, svara på en förfrågan eller skydda eller verkställa våra rättigheter, kan vi komma att avslöja dina personuppgifter till myndigheter.

4 Överföringar till tredje land

Vi strävar efter att alltid behandla dina personuppgifter inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Dina personuppgifter får endast överföras till ett land utanför EU / EES, om det är nödvändigt för de syften som beskrivs i avsnitt 2 ovan.

När dina personuppgifter överförs till ett land utanför EU och EES som inte säkerställer en adekvat nivå av skydd av personuppgifter använder vi vanligtvis Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för att se till att dina uppgifter behandlas i enlighet med lagen och denna policy. För överföringar till amerikanska mottagare som omfattas av Privacy Shield Framework, kan vi alternativt förlita oss på detta ramverk för att skydda dina personuppgifter.

Om du har frågor angående de skyddsåtgärder som vi har genomfört eller vill begära en kopia av dem, är du välkommen att kontakta oss på info.se@adapteo.com

5 Behållande av din information

Vi lagrar den information som behövs för att ge dig det innehåll du har begärt för så länge du vill ta emot innehållet. Uppgifter som erhålls genom sessionskakor kommer att förstöras när du avslutar din webbplatssession. Cookiedata som krävs för att aktivera viss funktion lagras så länge du vill använda sådan funktion. Alla övriga personuppgifter kommer att tas bort från våra system, databaser och säkerhetskopior när vi inte längre behöver dem för de ändamål som beskrivs i avsnittet 2 ovan.

6 Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till och få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och var bearbetningen utförs på grundval av ditt samtycke, att begära att du får en kopia av personuppgifter som du har skickat till oss i en vanlig används, maskinläsbart format. Du kan också begära att vi raderar dina personuppgifter eller rättar till felaktiga personuppgifter.

I den mån vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ett berättigat intresse har du rätt att göra invändningar mot sådan behandling.
När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka det utan att det påverkar lagenligheten av behandlingen på grund av samtycke före återkallandet. När det gäller cookies har vår webbplats lagrats på din enhet, det kan du göra genom att radera dem genom dina webbläsarinställningar.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål om vår behandling av dina personuppgifter med en tillsynsmyndighet.

7 Kontakt

Om du har några frågor eller känner oro angående användningen av dina personuppgifter, eller om du vill utöva dina rättigheter som registrerad, är du välkommen att kontakta oss på info.se@adapteo.se