Anpassningsbara modulhus från Adapteo

Varför välja att bygga anpassningsbart?

Anpassningsbara modulhus från Adapteo löser dina byggnadsbehov, oavsett om du behöver byggnader för en kort period eller under många år. Vi gör det enkelt att hitta rätt lösning för dig och hjälper dig under varje steg i byggprocessen.

Inbyggd anpassningsförmåga och flexibilitet

Med anpassningsbara modulhus är du förberedd för en oförutsägbar framtid. Till skillnad från mer statiska lösningar som ofta erbjuds av den traditionella bygg- och fastighetsbranschen är våra byggnader anpassningsbara och flexibla för att dina behov eller din situation förändras. När du inte längre har behov av byggnaden renoveras och återanvänds byggnaden i annan verksamhet och på annan plats. Cirkularitet är kärnan i Adapteos affärsmodell och vi har hållbarhetsaspekten integrerad  i olika delar i vår verksamhet.

Fördelar med anpassningsbara modulhus

  • Anpassningsbara byggnader kan ändras i form och storlek utifrån specifika behov
  • Vid akuta behov kan en byggnad etableras på några dagar
  • Du kan hyra, leasa eller äga din byggnad beroende på vad som passar din ekonomiska situation
  • Huvudmaterialet i byggnaderna är trä och den industriella produktionen minimerar avfall
  • Byggnaden kan flyttas, återanvändas och användas till flera syften i en cirkulär livscykel

Effektivitet genom hela processen

När våra anpassningsbara modulhus levereras till dig är de redo för att användas. Den industriella produktionen påverkas inte av till exempel väderförhållanden och vår planering säkerställer korta och effektiva ledtider, högsta kvalitet och att arbetet håller sig inom projektbudgeten. Etableringstiden på plats är mycket kort, vilket minimerar driftsstörningar för er verksamhet.

Cirkulärt sätt att arbeta

Alla våra byggnader kan flyttas om det behövs. När du hyr ett anpassningsbart modulhus av oss deltar du i ett cirkulärt koncept, eftersom byggnaden får ett nytt liv någon annanstans när du inte längre behöver den. För oss är det viktigt att tänka cirkulärt genom hela processen.

1. Planering – Vi analyserar dina behov och utformar den optimala lösningen för dig.

2. Leverans – Vi transporterar byggnaderna och monterar på plats.

3. Användning – Du njuter av ditt dagliga liv i de nya funktionella byggnaderna. Om du hyr din anpassningsbara byggnad ingår underhåll under hyresperioden.

4. Återvänd – Vi flyttar de anpassningsbara byggnaderna om det behövs. När hyrestiden är slut kommer byggnadsenheterna att renoveras och återanvändas. Cirkularitet när det är som bäst!

Läs mer om hur vi jobbar med hållbarhet på Adapteo

Flexibel finansiering

Det mest lämpliga finansieringsupplägget varierar från kund till kund. Vi erbjuder därför ekonomisk frihet genom flera olika finansieringsalternativ, så att vi kan hitta den bästa lösningen för dig och din situation. Du kan välja att hyra, äga eller leasa din anpassningsbara byggnad från oss. Är du osäker på vad som är den bästa lösningen? Tveka inte på att kontakta oss, vi berättar gärna mer om vilka möjligheter som finns.

Vill du veta mer om våra anpassningsbara modulhus?

Vänligen kontakta oss för mer information eller vägledning om dina byggnadsbehov. Vi hittar den perfekta lösningen för dina specifika byggbehov.