Almedalen 2024

Vi ser fram emot att träffa dig i Almedalen och tillsammans utforska framtidens hållbara lösningar!
Almedalen 2024
Ola Skogö

Hur kan vi bygga morgondagens samhällen på ett hållbart sätt?

Vi tror på vikten av stark social infrastruktur för ett fungerande samhälle. Under Almedalsveckan kommer vi att lyfta fram hur flexibla och hållbara byggnader kan stödja utbildning, vård och andra viktiga samhällsfunktioner. För att möta framtidens utmaningar krävs samarbete över branscher. Vi ser fram emot att träffa representanter från industri och fastighetsbolag för att diskutera hur vi tillsammans kan skapa en mer hållbar och resilient byggsektor.

Adapteo Sverige's VD, Ola Skogö, kommer vara på plats 27-28 juni. Är du intresserad att diskutera dessa ämnen mer eller boka in ett möte på plats i almedalen? Ta kontankt med honom direkt. 

ola.skogo@adapteo.com

Almedalen 2024 annoncement

Panelsamtal

Sätt kursen för hållbara samhällen i den nya industriella eran

27 Juni
10:10-11:00
Arrangör: Dagens industri, Aktuell Hållbarhet, Adapteo

Som en följd av den gröna omställningen byggs just nu helt nya industrier upp på ett flertal platser i landet i ett rasande tempo. Lokalt innebär det att samhället måste anpassa sig på kort tid, skolor, bostäder och vårdinrättningar måste byggas ut. Men hur ska det gå till? Vilka är strategierna som gör att samhällen kan anpassa sig till behoven i ett föränderligt industriellt landskap?

Almedalen 2024 - Adapteo deltagare

Vi är glada att meddela att vara på plats!

Under denna vecka av dynamiska diskussioner och aktiviteter ser vi fram emot att sätta fokus på några av de mest kritiska frågorna för vår framtid: den gröna omställningen, hållbar samhällsutveckling, social infrastruktur och hållbarhet.
 
Har du frågor eller vill boka ett möte med oss under Almedalsveckan? Tveka inte att kontakta oss!