Utbildning

När du behöver extra utrymme för en skola eller förskola, erbjuder Adapteo den rätta lösningen. Ni får moderna anpassningsbara byggnader som är säkra, sunda och trivsamma. Fördelen med hyresformen är flexibiliteten och förutsägbarheten, de hyrs så länge behoven finns.

På Adapteo är vi stolta över att leverera utbildningsbyggnader till kommuner och privat verksamhet med bra luft, ljus och ljud. Det har vi gjort i mer än 30 år och något vi tänker fortsätta med. Vi vill skapa en bättre plats för lek och lärande och en bra arbetsplats för alla som arbetar inom skolan.

Vill du veta mer?

Skola

Adapteos skolbyggnader är utformade för att uppfylla kraven på modernt lärande. De är funktionella och yteffektiva men samtidigt ljusa och trivsamma. Flexibiliteten och kombinationsbarheten är stor och kan till exempel innefatta traditionella klassrum, specialiserade klassrum, omklädningsrum, professionellt kök med matsal eller öppet loungeområde.

Förskola

Adapteos förskolor är säkra och trygga ställen för ett barn att vistas i. Många års erfarenhet har lärt oss vad som är viktigt och fungerar i en förskolebyggnad, t ex små detaljer som klämskydd och petsäkra kontakter. Vi har också tagit hänsyn till personalen och skapat en lättarbetad och funktionell miljö för både pedagoger och annan skolpersonal.

Är dina byggnader anpassade för framtiden?

Kontakta gärna oss för råd om ditt byggbehov. Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.