Plats för lek och lärande

Förskola

Där lek och lärande är i fokus

En bra dag i en förskola består av en dag fylld med lek, lärande, sömn och måltider. En dag fylld av glädje och förväntan men också en dag med trygghet och tröst. Det är här och nu som gäller, ingen dag är den andra lik.

En modern förskolelokal måste rymma allt detta och lite till. Adapteos förskolor är säkra och trygga med bra luft och ljus. De är byggda för att skapa en säker framtid för de yngsta i vårt samhälle.

En hemtrevlig förskola ger en bra dag.

När man tänker på tillfälliga lokaler för förskolor, tänker man ibland fel. Uppfattningar som var rätt för 20-30 år sedan stämmer inte längre. Dagens moderna moduler är långt ifrån detta. Adapteos lokaler håller likvärdig standard som traditionella lokaler och är byggda för 2000-talets krav och förväntningar.

Extra utrymmen när och där de behövs.

Oavsett om ni behöver mer utrymme för ett växande antal barn eller för att lokalerna inte längre uppfyller dagens krav har vi lösningar. Lösningar som får både barn och pedagoger att trivas och föräldrar att känna sig lugna. De uppfyller gällande normer och regelverk och är byggda för nordiska klimatförhållanden. Dessutom har vi redan från början tänkt på tillgänglighet för de med handikapp i form av ramper, toaletter eller hiss.

Noggrannhet i minsta detalj.

Ni har förmodligen höga krav på utrymmen såsom entréer, kapprum, skötrum och olika aktivitetsrum, även om lokalerna är tillfälliga. Lämna ansvaret och få tid att ägna er åt det ni kan bäst – er verksamhet.

Är det ont om markyta, och man vill utnyttja marken till lekplats, har vi planlösningsförslag även för tre våningar i brandsäkerhetsklass REI 60.

Våra kökslösningar ger en kapacitet upp till 200 portioner och gör att ni smidigt kan bereda mat och mellanmål.

Omtanke om de små.

Dörrar är utrustade med klämskydd, varmvattentemperaturen anpassad för att inte ge brännskador. Petsäkra eluttag och lågtempererade radiatorer.

Ni kan välja moduler med lägre fönsterbröstning så att även små barn kan se ut. Ett av våra modulsystem är utrustat med klimatsmart vattenburen golvvärme – mer lekvänliga golv kan man knappast hitta!

Ett flexibelt sätt att få nytt utrymme.

Adapteo erbjuder en kostnadseffektiv lösning där service och underhåll ingår. Ni hyr lokalerna för endast den tid ni behöver, och de kan anpassas under hyresperioden om situationen förändras. Att lägga till moduler bredvid eller på höjden är oftast möjligt. Tack vare vår stora flotta av moduler kan vi alltid hitta en lösning.

Tillval och anpassningar för er förskoleverksamhet

Allrum/hemvist

Lekrum

Entré- och kapprum

Kök- och matsal

Vilrum

Skötrum och toalett

Skapa dina idéer med Adapteo Draw

Adapteo Draw är ett enkelt onlineverktyg för att designa det utrymme du behöver. Dra och släpp modulerna för att skapa en hel byggnad och inred den sedan med de möbler du vill ha.

Är dina byggnader anpassade för framtiden?  

Kontakta gärna oss för råd om ditt byggbehov. Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.