Byggnader för hela livet

Permanenta modulhus från Adapteo

Lösningar på lång sikt

Behoven av nya verksamhetslokaler ökar i Sverige. I synnerhet måste byggnationen av förskolor bli mer effektiv. I ramavtal med Adda/SKR levererar vi nyckelfärdiga, högkvalitativa permanenta modulhus för förskoleverksamhet som utformats med barnen i centrum.

Två lösningar- Tre perspektiv

Barnen

Trygga, tillgängliga och överblickbara miljöer som främjar leklust och utforskande.

Personalen

Mångsidiga, smarta och behovsanpassade miljöer med fokus på kreativ pedagogik.

Samhället

Genomtänkt planlösning som tillåter expansion och ombyggnation samt lokal anpassning.

Pilabo

Förskolan som sätter barnen i främsta rummet. Denna pedagogiska miljö har designats med enkla flöden, generösa ytor och lekfull gestaltning som stimulerar såväl barn som personal. Byggnadens stora fönster har placerats i olika nivåer för att ge varje barn en möjlighet att se ut och ger samtidigt förskolan ett livfullt uttryck.

Pilabo finns i fyra olika koncept, vilket visar på flexibiliteten i hur förskolan kan anpassas till olika typer av förutsättningar. Läs mer om de olika koncepten här: 

Pilabo koncept A
Pilabo koncept B
Pilabo koncept C
Pilabo koncept D

Lekistan

Förskolan där varje barn får verktygen att undersöka, förstå och använda sin omgivning. Lekistans flexibla utformning skapar multifunktionella miljöer som främjar kreativ pedagogik. Byggnaden har designats med uterum och vindskyddade nischer, vilket gör gränsen mellan utomhus och inomhus flytande och tillgängliggör naturen året om.

Lekistan finns i fyra olika koncept, vilket visar på flexibiliteten i hur förskolan kan anpassas till olika typer av förutsättningar. Läs mer om de olika koncepten här: 

Lekistan koncept A
Lekistan koncept B
Lekistan koncept C
Lekistan koncept D

Hållbart och kostnadseffektivt

Vår strategi är att anpassa den traditionella byggprocessen efter industriella flöden. Metoden förkortar byggtiden, skapar en bättre slutprodukt samt orsakar mindre spill av resurser och dessutom är den kostnadseffektiv. Den modulära konstruktionen skapar flexibilitet och tillåter expansion, ombyggnation och till och med förflyttning om din situation skulle förändras.

Flexator integreras i Adapteo
I mars 2022 integrerades Flexator AB i Adapteo AB. Det innebär att garantiåtaganden, ramavtal och service för Flexators kunder och koncept numer ingår i Adapteos verksamhet.

Vill du veta mer?

Våra projektutvecklare/säljare hjälper dig

För frågor om permanenta modulhus
Ramon Fernandez, ramon.fernandez@adapteo.com

För frågor gällande garanti, service och besiktningar
Telefon:
076-116 40 35
Mejl: eftermarknad@adapteo.com

Huvudkontor
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna

Växel: 08-590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Ställ en fråga