Modulhus för hela livet

Modulhus för permanenta byggnader från Adapteo

Att äga din byggnad

I mars 2022 avvecklades Flexator AB och är nu en integrerad del av Adapteo ABs verksamhet. Det innebär även att garantiåtaganden, ramavtal och service för Flexators kunder och koncept är integrerat.

Att  hantera osäkerhet och anpassa oss därefter är vår röda tråd och inbyggt i alla våra koncept. Vi erbjuder kvalitativa och moderna lösningar där våra byggnader är baserade på en cirkulär och modulär byggteknik och kan anpassas om dina behov förändras.  Med en industriell produktion och genom att fokusera på resurseffektivitet erbjuder vi en mycket kort byggprocess och bidrar till en gemensam hållbar framtid. Det är därför våra byggnader är älskade av både människor och miljö.

Varför äga din byggnad?

Nyckelfärdiga modulhus för permanenta byggnader byggs på kortare tid än vad som är möjligt med traditionella byggmetoder. Detta beror på att nyckelfärdiga byggnader tillverkas industriellt, i en kontrollerad inomhusmiljö, med få avbrott. Endast montering sker på etableringsplatsen.
Byggtiden på plats är därför mycket kort, vilket minimerar driftstörningar. Våra nyckelfärdiga byggnader är anpassningsbara och flexibla. Under planeringsfasen säkerställer vi att vi hittar den bästa lösningen för dig och dina behov. Om din situation sedan förändras med tiden går det att flytta byggnaden.

Varför välja Adapteo?

Flexibilitet

Flexibilitet är inbyggt i alla våra koncept och gör dig redo för förändring.

Skräddarsytt upplägg

Oavsett om det gäller några månader eller på obestämd tid – du väljer vad som passar bäst.

Högsta kvalitet

Vi tycker att du förtjänar det allra bästa. Därför levererar vi endast högsta kvalitet.

Kontakta oss för mer information om permanenta modulhus

Våra projektutvecklare/säljare hjälper dig

För frågor om permanenta modulhus
Ramon Fernandez, ramon.fernandez@adapteo.com

För frågor gällande garanti, service och besiktningar avseende permanenta modulhus
Telefon:
076-116 40 35
Mejl: eftermarknad@adapteo.com

Huvudkontor
Gårdsvägen 14, 169 70 Solna
Postadress: Box 4080, 169 04 Solna

Växel: 08-590 994 40
Mail: info.se@adapteo.com

Ställ en fråga