Hållbarhet

FÖR EN BÄTTRE MILJÖ NU OCH I FRAMTIDEN

Vi är alla med och formar den värld vi lämnar över till kommande generationer. Som Sveriges ledande leverantör av anpassningsbara byggnader har Adapteo ett stort ansvar att arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor och miljö.

Vår ambition är att vara branschledande avseende miljöanpassade byggnadslösningar. För oss är det viktigt att hållbarhetstanken löper som en röd tråd genom hela organisationen. Det finns en hel del ett företag kan göra för att ge tillbaka till miljö och samhälle. Som kund till oss är ni delaktiga i arbetet vi utför – utan att egentligen behöva göra något.

Gröna byggnadslösningar

En av de största utmaningarna Adapteo har är att minska den mängd energi en byggnad förbrukar vid uppvärmning och därmed minska miljöavtrycket den orsakar. Det vi gör är att bygga lösningar som är så energieffektiva som möjligt. Vi har därför utvecklat flera modulserier som värms upp med ett vattenburet värmesystem istället för med direktverkande el. Vi kallar dem Gröna byggnader.

Våra miljömål

Adapteos miljömål rör inte bara uthyrning av miljöanpassade lokaler, utan också transporter av såväl våra produkter som av oss själva, energiförbrukning och avfallsmängd. Det är inom dessa områden vi kan göra som mest skillnad för miljön. Ett av målen är att mer än hälften av våra nyuthyrningar ska bestå av energieffektiva Gröna byggnader år 2019.

Vår verksamhet är sedan 2001 certifierad enligt ISO 14001. Det betyder att miljöarbetet ständigt granskas och utvecklas. Att kontinuerligt kunna höja kraven på vår verksamhet är något vi är stolta över.

Spara på energiförbrukningen

För Adapteo är det självklart att våra anpassningsbara byggnader har smarta funktioner som minskar energibehovet. Det är till exempel värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation, närvarostyrd belysning, individuell värmereglering och temperatursänkning nattetid, helger och lov.

Klimatkompensering

För att säkerställa att Adapteo har så liten påverkan på vår miljö som möjligt klimatkompenserar vi. Klimatkompensation är en del av en övergripande miljöstrategi och vi arbetar aktivt för att minska våra utsläpp. Vi klimatkompenserar utsläppen från transporter av moduler, material och affärsresor genom Vi-skogen, vilket år 2017 har resulterat i en plantering av ca 5.000 träd. Projektet vi stödjer genom Vi-skogen bygger på samplanering av träd och grödor på fattiga småbrukares gårdar i Kenya och det heter ”Kenya Agricultural Carbon Project” (certifierad enligt Verra, tidigare Verified Carbon Standard). Kolet från atmosfären lagras in i jorden av växterna som planteras och varje lantbrukares jordbruk följs noga upp för att säkerställa en positiv miljöpåverkan. Förutom förbättring av klimatet bidrar klimatkompensationen till större skördar och ekonomisk trygghet för bönderna. Eftersom små jordbruk drabbas hårt av klimatförändringarna får de också stöd att leva i ett förändrat klimat. Allt sker på lokalbefolkningens villkor och verksamheten övervakas av externa revisorer.