Nyheter

Demografi som en ekonomisk megatrend

Förre finansministern Anders Borg gav sin syn på demografisk utveckling i samband med ett seminarium på Business Arena i Stockholm den 18 september. Business Arena vänder sig till beslutsfattare och påverkare inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Befolkning blir äldre men samtidigt yngre, är 70 det nya 50? Vi är piggare och aktivare upp i åren och har krav på bra service och boendelösningar.

 

Hur ser den demografiska situationen ut?

För 100 år sedan levde man till ca 55 år, ingen gick egentligen i pension och de allra flesta levde på landet. Nu bor 90% i tätorter och var 5:e person är över 65 år. På 70-talet var ett litet antal svenskar 100 år, nu är det ett par tusen. Medicinsk forskning utvecklas och mycket talar för att vi kommer leva längre än någonsin. Det skapar en situation som uppmuntrar till att investera i social infrastruktur. Den statliga Framtidsutredningen uppskattade att det skulle behövas 600 000 fler människor som arbetar för att få en sund skattebas, det låter mycket men det är bara 10%-ig ökning. Och vi kommer behöva arbeta längre ansåg han. Människor kommer inte kunna börja pensionera sig vid 60-62 år utan måste fortsätta 1-3 år längre. En annan potential är integrationen, ca 1,3 miljoner har kommit till Sverige de sista 10 åren och svårigheten är att de med låg utbildning vilket är problematiskt eftersom vi har få okvalificerade arbeten och en låst situation på arbetsmarknaden.

 

Äldreboende med både offentlig och privat finansiering

Anders Borg arbetar i dag bland annat med social infrastruktur via det nystartade bolaget Sehlhall Fastigheter där han är styrelseordförande. – Hittills inom den svenska välfärdssektorn har det handlat om att blanda ihop boende, trygghet och sjukvård. Men, man kan bygga moderna vårdfastigheter med trygghet och bra miljö som integreras i befintliga bostadsområden. De som åldras idag kommer ställa krav på att betraktas som individer med valmöjligheter och respekt. Det är också en grupp som har tämligen stora resurser politiskt och ekonomiskt. Många av kommunerna har stora behov men är inte vana vid att etablera och driva sådana här fastigheter och behöver en professionell partner. Jag tror att det finns en stor möjlighet med ökade krav från medborgarna och att man kan se framför sig en blandning av privat och offentlig verksamhet. Det blir en övergång från trygghetsboende eller vårdbehovsboende som man till viss del investerar själv i tror han men välfärden kommer självfallet fortsatt vara skattefinansierad.

 

Paneldebatt om olika lösningar när andelen pensionärer ökar

Susanne Ekblom fastighetschef på Vectura fastigheter menar vi måste bygga ännu mer kostnadseffektivt och bygga så att personal kan ägna sig åt värdeskapande arbete, dvs träffa de boende. Vi bör sträva mot att samutnyttja ytor, t ex äldreboende och förskola. Kök och personalutrymmen skulle kunna delas.

Nils Styf vd på Hemsö. En viktig fråga är hur vi kan bygga bättre och effektivare? I Sverige är det 30% dyrare än i Tyskland, vad kan vi dra för slutsatser av det? Vi har även för långa planläggningstider vilket är försvårande. Samtidigt behöver vi som bostadsutvecklare ta ett större ansvar för att bygga hänsynsfullt och inte rulla ut en armada med byggkranar och skapa kaos.

Anders Borg. Vem är egentligen äldre – 65, 85 eller 100? Problemet är att antingen har vi vård och omsorgsboende eller inte. I själva verket är det flera olika grupper med olika behov som egentligen kräver differentierade lösningar. En amerikansk undersökning visade att äldre kunde segmenteras i 12 olika kategorier som, land-stad, aktiv-passiv, inkomstnivå, hälsoläge mm.

Susanne Ekblom Vi behöver med andra ord titta på andra länder och på andra branscher, t ex hotell. Där fokuserar man på individen i stället för gruppen. Men även industrin har mycket att lära oss och ta bort slöseri och skapa värden. Det är dock ett problem för många mindre kommuner som kanske bara kan bygga ett äldreboende, hur ska det se ut, styras och finansieras.

Nils Styf. I Tyskland finns en typ av vårdförsäkring där man kan spara till sitt äldreboende vilket skapar underlag för fler och mer flexibla lösningar.

 

Till sist Panelen- vad händer om 40 år, vart är vi på väg?

  • Jag bor som jag vill.
  • Samhället stödresurser hjälper mig i vardagen.
  • Digitalisering kan hjälpa oss.
  • Boendena är integrerat in i samhället

Som aktör inom segmentet modulbyggnader får vi självfallet ta till oss synpunkterna av diskussionen. En sak står dock klar, moduler är ett högst tänkbart svar på frågan om flexibla lösningar och som kan individualiseras och integreras på ett enkelt sätt för något eller några av de segment som beskrivs ovan.