Camilla Hensäter är VD för Adapteo AB som i mer än 30 år har utvecklat flyttbara lokaler för uthyrning.

– Det svenska samhället står inför stora förändringar och utmaningar. Barnomsorg, evakueringsboenden och äldreboenden har ofta svårt att hitta plats för alla. Många skolor i landet är gamla och behöver renoveras eller byggas ut för att möta ökade barnkullar. Högskolor och universitet har svårt att tillgodose alla studenters behov av bostäder, och hastigt expanderande bolag drabbas inte sällan av växtvärk.

Ofta handlar det om en demografisk utveckling som är fullt möjlig att prognostisera, men vissa skiften och händelser är svåra att förutspå. För en kommun kan en snabb och flexibel lösning vara räddningen.

Vi får en allt viktigare roll i samhället. För många kommuner är det svårt att vara beredd och ta hand om de svängningar som uppstår avslutar hon.

Adapteo insights.

Snabb process löste frågan om äldreboende i Laholm

Efter en rekordsnabb process tillsammans med Adapteo har nu Laholms kommun 40 nya vårdplatser till sitt förfogande. Nå...

Adapteo hjälper Tanum att växa

Tanums kommun växer, och fler invånare betyder växande behov av service. Tack vare ett samarbete med Adapteo ...