Sollentuna klarar elevökning

Tack vare Adapteo

Helenelundsskolan i Sollentuna behövde växa snabbt när 950 elever blev 1100. Tack vare en flexibel lösning från Adapteo har elever och personal nu tillgång till funktionella lokaler som räcker till för alla.

”Det här är en väldigt bra lösning för oss. Vi hyr lokalerna av Adapteo under den tiden vi behöver dem, sedan hämtas de och återställs så att de kan användas på nästa ställe där de behövs”

– Oscar Cabrera, byggprojektledare på Sollentuna kommunfastigheter AB

När Sollentuna kommun genomförde en befolkningsprognos visade den att de närmaste åren medför en temporär ökning av vissa årskullar som påverkar olika områden. Efter denna topp kommer elevantalet sedan sjunka under ett antal år.

Det är därför kommunen nu kompletterar sina befintliga byggnader med en flexibel lösning från Adapteo. På så sätt kan man vara effektiv och erbjuda eleverna bra lokaler och en fortsatt god utbildning. Samtidigt undviker kommunen att göra stora investeringar i fasta byggnader och slipper utsätta sig för risken att i framtiden stå med lokaler som inte utnyttjas.

För oss gäller det att konstatera vad det faktiska behovet är och ställa det mot kostnaderna för olika lösningar och funktioner. På det här sättet undviker vi att ta en stor kostnad för att fylla ett behov som är tillfälligt”, Oscar Cabrera, byggprojektledare på Sollentuna kommunfastigheter AB

Helenelundsskolans lösning består av åtta nya klassrum som byggts i två plan. Ett nytt rörelserum som specialanpassats för gymnastikundervisning avlastar den gamla gymnastiksalen. Från det att bygglovet godkändes var de nya lokalerna på plats efter cirka 3,5 månader. Från kommunens håll var man till en början orolig att coronasituationen skulle innebära komplikationer och förseningar, men projektet löpte på utan problem. Lokalerna stod färdiga att tas i bruk i god tid inför starten av höstterminen.

På allt fler håll i samhället börjar man se på skolor och andra offentliga lokaler på ett nytt sätt. Förr byggde man skolor som var avsedda för jämnstora kullar av elever, år efter år. Nu tänker man mer flexibelt. En skola måste idag kunna utvecklas tillsammans med det samhället omkring den.

Flexibla byggnader är ett viktigt hjälpmedel för att hantera situationen idag. Jag tycker att man ska se dem som en del av den fasta skolan. Man kan planera ytor för flexibla byggnader redan när man bygger en ny skola, avslutar Oscar Cabrera.

WEBB-2020-10-23 Adapteo Sollentuna_35

Är du intresserad av att veta mer om våra anpassningsbara byggnader? Vi berättar gärna mer!