Hållbarhet som grundpelare

Camilla Hensäter, VD på Adapteo Sverige blev intervjuad av Sustainable Way. Sustainable Way ger insikter och inspiration kopplat till hur företag kan få ut ett affärsvärde genom sitt hållbarhetsarbete. Med stabila tillväxttal och en växande marknad för uthyrning av byggnader är Adapteo, där hela affärsmodellen är cirkulär, ett lysande exempel på att framtidens affär är både lönsam och hållbar.

Varför är hållbarhet viktigt för Adapteo?
Hållbarhet är en grundpelare i vår produkt- och vår cirkulära affärsmodell som bygger på att våra kunder inte ska ha mer yta i sin byggnadsportfölj än de behöver. När byggnaden inte längre behövs flyttar vi den till en annan kund. Det leder både till en effektivisering av resurser, eftersom vi inte bygger mer än nödvändigt, och en smartare användning av kundens budget, som slipper ha tomma lokaler som kostar pengar fastän de inte används.

Våra byggnader tillverkas i en industriell byggprocess där effektiv resursplanering minskar svinn och avfall. Byggnaderna består till största del av trä, ett hållbart material som binder koldioxid och har goda värmeisolerande egenskaper.

Vilka positiva effekter har du sett kopplat till era hållbarhetssatsningar?
Under de senaste åren har jag sett ett ökat intresse för vårt arbetssätt, och att bygga i hållbara material, vilket är väldigt roligt – och alldeles nödvändigt. Bygg- och fastighetsbranschen har stora utmaningar och behöver ställa om till en mer hållbar, cirkulär och resurseffektiv affär och för att komma dit behöver vi lära av och inspirera varandra.

För att ge ett konkret exempel på en hållbarhetssatsning som gett positiv effekt kan jag nämna ett pågående projekt för att minska användningen av engångsplast i våra kapell som skyddar byggnadsenheterna under transport. Med de nya kapellen av återvunnet material räknar vi med att minska engångsplasten för detta ändamål med 60%. Också jämfört med traditionella kapell har de en fördel ur arbetsmiljösynpunkt eftersom vikten är mycket lägre och de är enklare att hantera.

Vilka råd skulle du vilja ge till företag och organisationer som ännu ej kommit igång på riktigt med sitt hållbarhetsarbete?
Jag skulle vilja ge två råd.
Det första handlar om hållbarhetsstrategin – ta fram en konkret hållbarhetsstrategi med tydliga målsättningar, så att medarbetarna förstår hur de kan agera för att bidra till målsättningarna i sitt dagliga arbete. Det är viktigt att få med medarbetarna på resan!

Kunder och investerare värderar idag bolag utifrån hur hållbar affären är. Att säkra ett effektivt resursanvändande och att aktivt arbeta för att minska sitt klimatavtryck är inte längre ett good to have, det är ett need to have, och det är ett arbete som kräver resurser. Mitt andra råd är därför att istället för att se resursbehovet som kostnader, se det som investeringar som gör er till en mer konkurrenskraftig och framtidssäker aktör.

Och ett extra-råd, kom ihåg att ha kul på vägen! Hållbarhet är ett komplext och viktigt arbete, men trots allvaret så får man inte glömma bort att fira segrarna på vägen.

Vill du läsa mer om hur Adapteo arbetar med hållbarhet?

Vill du veta mer om vårat hållbarhetsarbete?

Har du frågor eller funderingar kring våra cirkulära affärsmodell och hållbarhetsarbete? Då kommer vi gärna komma i kontakt med dig.