Gärdesta anpassningsbara skola i Sala

SE_story_Gardesta-scaled

I den historiska gruvstaden Sala i centrala Sverige var en skola för 350 studenter och personal i akut behov av renovering.

”Vårt behov av en tillfällig skola var omedelbar. Kommunens beslut att renovera den gamla Gärdestadskolan, som led av vattenskador och dålig inomhusluftkvalitet, gjordes i slutet av januari 2018, säger fastighetschefen för Sala kommun, Åsa Eriksson. ”För att ersätta det behövde vi en byggnad som var lämplig för en skola med bra inomhusluftkvalitet, en kostnadseffektiv lösning och en partner som kunde agera snabbt. Vår största oro var det strama schemat. Till vår hjälp försäkrade Adapteo och alla underleverantörer oss om att byggnaden skulle slutföras i tid för skolstart i augusti 2018. ”

Skolan är stor och rymlig och har en yta på 5.200 kvadratmeter. Sala kommun har fått många positiva kommentarer om den och om den goda luftkvaliteten. Alla moduler, 161 stycken, levererades och monterades på plats på bara 19 dagar. Skolan består av 18 klassrum, matsal, kök, bibliotek, salar för både trä- och syslöjd samt personalrum.

Jag har aldrig sett så glada studenter och personal i hela min karriär. De är så nöjda med sin modulära skola att vi är rädda att de inte vill flytta när tiden kommer

Åsa Eriksson, Fastighetschef Sala kommun

Fakta om projektet:

  • Modultyp: C90
  • Användningsområde: Skola
  • Kund: Sala kommun
  • Plats: Sala
  • Yta: – m²

Vill du veta mer om våra anpassningsbara skolor?

Vill du prata med en säljare eller få veta mer hur vi kan tillsammans bygga anpassningsbart? Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.