insight

4 anledningar att satsa på anpassningsbara byggnader

  • 2 min läsning

Adapteo

4 anledningar att satsa på anpassningsbara byggnader

En flexibel lösning för kommuners lokalbehov – och en byggteknik som bidrar till ett mer hållbart samhälle. Allt fler väljer nu att framtidssäkra samhällsbyggnadsbeståndet med hjälp av modulära byggnadslösningar. Med anpassningsbara byggnader är du förberedd för en oförutsägbar framtid. Till skillnad från mer statiska lösningar som ofta erbjuds av den traditionella bygg- och fastighetsbranschen är våra byggnader anpassningsbara och flexibla för att dina behov eller situation förändras.

Vill du veta mer?

Sverige växer snabbt. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner behöver vi, utöver dagens bestånd, 730 förskolor, 390 grundskolor, 35 gymnasieskolor, 150 äldreboenden och 370 gruppboenden – redan 2022. Den demografiska utvecklingen går att prognostisera, men samtidigt finns det skiften och händelser som är svåra att förutspå. Tillfälliga demografiska svängningar gör det svårt för kommuner att planera för sina samhällsbyggnadsbehov.

Det är där vi kommer in med vår modulära lösning, baserad på industriell byggteknik. Adapteo bygger, hyr ut och säljer anpassningsbara byggnader för bland annat skola, förskola, kontor, boende och event.

– För många kommuner är det svårt att vara beredd och ta hand om de svängningar som uppstår och därför blir våra snabba och flexibla lösningar ofta räddningen. Vi får helt enkelt en allt viktigare roll i samhället, säger Camilla Hensäter, Adapteo Sveriges VD.

Camilla Hensäter menar att anpassningsbara byggnader kan bli ett dragspel för kommunerna. De flexibla, modulära byggnadslösningarna löser kommuners tillfälliga behov, samtidigt som det är bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi lät henne lyfta fram fyra anledningar att bygga modulärt.

1. Tillgänglighet blir en trygghet

Många kommuner har en långsiktig lokalbesörjningsplan, men exempelvis en plötslig ökning av skolelever kräver riktigt snabba lösningar. Här kan flexibla, anpassningsbara byggnader med kortare etableringstider än permanenta byggnader erbjuda en trygghet i att alltid kunna ombesörja lokaler till verksamhetsbehov som är svårare att planera för.

2. Fördelaktig finansieringsmix

Kombinationen av eget ägande och hyrda lokaler ger en ekonomisk frihet. Att äga permanenta byggnader kan ge långsiktiga fördelar, samtidigt som hyrda modulära byggnader – för mer kortsiktiga behov – kan öka flexibiliteten och ge möjlighet att optimera lokalutrymmet. På så vis kan man nyttja just den ytan som behövs, varken mer eller mindre. Utan tomma lokaler, som kostar pengar trots att de inte används, ges möjlighet till en smartare användning av budgetar och en effektivisering av resurser.

3. Rätt material och minskat svinn

En byggnads miljöpåverkan beror till stor del på materialanvändningen. Det primära materialet för många industriellt byggda modulära hus är trä, ett material som har en lägre klimatpåverkan jämfört med byggnadsmaterial som betong och stål.

Ytterligare en nyckelfaktor för en hållbar konstruktion är att minimera avfallet. Den industriella produktionen möjliggör en systematisk strategi för resursanvändningen. Eventuellt material som blir över från en byggnad används helt enkelt till nästa.

4. En cirkulär livscykel

Byggnaderna återanvänds och anpassas till varje ny verksamhets behov. En skola kan efter några år i en kommun, bli kontor i en annan. Det blir en cirkulär ekonomi där byggnaderna vanligtvis lever hela fem liv.

– Det är en och samma stomme för båda behoven, men innandömet kan varieras, säger Camilla Hensäter.

Är du intresserad av att veta mer om våra anpassningsbara byggnader? Vi berättar gärna mer!