Att hyra en byggnad

Att hyra temporära lokaler är enklare många tror. Det räcker med ett telefonsamtal för att få igång projektet. Vi finns utspridda över hela landet och är redo att svara på dina frågor, små som stora. Vi har lång erfarenhet och många projekt i drift så det är enkelt att titta på en referens för att få ytterligare inspiration. Ett annat sätt att få inspiration är att testa i det web-baserade verktyget Adapteo Draw.

Fördelar med att hyra anpassningsbara lokaler

Att hyra ger många fördelar jämfört med eget ägande. Vi ser dock inte vår verksamhet som en konkurrent till traditionellt byggande utan ett komplement. En fördel handlar om ekonomi, hyresformen ger en lättare balansräkning och medger att kapital kan användas där det behövs allra bäst.

Flexibilitet är en annan fördel, lokalytan kan följa med i takt med behoven. Fler barn än planerat, tillväxt i ett bolag, projektmedlemmar som behöver vara nära varandra eller akuta behov är situationer som talar för lösningar i anpassningsbara byggnader.

Hyra annpassningsbara byggnader är hållbart

Att hyra anpassningsbara byggnader är hållbart och resurseffektivt:

 • Ni hyr endast den yta ni behöver och riskerar inte att bli stående med tomma lokaler som slukar onödig energi om behovet minskar.
 • Lokalerna blir resurseffektiva: genom att byggnadsenheterna återställs till nyskick efter varje uthyrning kan de enkelt hyras ut till nästa kund som slipper bygga nytt.

Som kund till oss kan ni välja genomtänkta installationer som hjälper till att minska miljöavtrycket. Närvarostyrd belysning och vattenburen värme är två sådana alternativ.

Så här går det till

 • 01 Planering

 • Behovsanalys

  Vi går tillsammans igenom era behov och krav för att vi ska kunna göra en så väl underbyggd offert som möjligt. Det vi bland annat behöver ha svar på är hur tomten ser ut där byggnaden ska stå, hyrestid, antal personer som beräknas arbeta/vistas i lokalen, antal våningsplan, rumssamband med mera.

  Order, bygglov och hyresavtal

  När vi kommit överens om slutgiltig ritning och övriga önskemål kan ni lägga er order. Bygglovsansökan ska göras av er (beställaren) men Adapteo kan vara behjälpliga med bygglovsritningar och övrig teknisk dokumentation som behöver bifogas ansökan.

  Vi upprättar ett hyresavtal som ska signeras av båda parter. Efter ett gemensamt uppstartsmöte gör vi en tidplan och sätter igång med detaljplanerna för etableringen.

 
 • 02 Etablering

 • Beställaren är ansvarig för utformning och dimensionering av upplagsmark för den anpassningsbara byggnaden (hårdgjord, plan mark) inklusive transportvägar samt framdragning av media för anslutningspunkter enligt grundritning som tillhandahålls av Adapteo. Adapteo ansvarar för grundläggning som sker med tryckplattor och lös trä- eller stålgrund enligt våra system.

 
 • 03 Montage av byggnader

 • Vi ansvarar för transporten av byggnadsenhetrna som sker med lastbil till uppställningsplatsen och normalt lyfts på plats med mobilkran. Montage och färdigställande genomförs av samarbetspartners till Adapteo med stor erfarenhet.

  Beroende på byggnadens storlek tar denna fas allt från en dag till ett par veckor.

 
 • 04 Färdigställande

 • När den anpassningsbara byggnaden står på plats följer en period av diverse arbeten för att färdigställa den. Skarvarna mellan enheterna ska trollas bort på ut- och insida. Hängrännor och stuprör för avvattning monteras, liksom inklädnad av sockeln och annat utvändigt arbete. Beställaren ansvarar för yttre markarbeten som till exempel anläggning av planteringar eller lekplatser. Adapteo utför arbeten för kundanpassningar och tillval samt eventuell målning.

  Vi avslutar med egenkontroller och OVK-besiktning samt en gemensam inflyttningssyn för att säkerställa att allt är i ordning innan överlämnande.

 
 • 05 Inflyttning

 • När de sista arbetena är utförda ser vi till att lokalerna blir städade och sedan är det dags för er att flytta in i era nya lokaler.

  Via vårt nätverk av underleverantörer kan vi vid behov förmedla fler tjänster som underlättar i ert arbete med lokalerna, till exempel möbler, flytthjälp, larmberedskap med mera.

 
 • 06 Under hyresperioden

 • Visst underhåll och service ingår under hyrestiden.

  En bra inomhusmiljö är viktigt – därför byter vi filter ett par gånger om året samt gör en allmän översyn av byggnaderna.

  När det sedan är dags att avetablera den anpassningsbara byggnaden ordnar vi även det.