Skolor från Adapteo

Byggnader anpassade för utveckling och lärande

Idag står skolan inför många olika förväntningar och utmaningar. Moderna undervisnings- och inlärningsmetoder har skapat ett behov av mer funktionella och anpassningsbara utrymmen. Adapteos anpassningsbara skolor byggs på det sätt som är bäst för din skola!

Virtuell visning

Så här kan ett klassrum se ut

Den moderna skolan är anpassad för både utveckling och lärande. Skolor idag ställer stora krav på en god arbetsmiljö för både elever och personal, vilket vi säkerhetsställer att kraven tillmötes.

Med den modulära byggtekniken gör det lätt att anpassa och förändra skolbyggnaden efter just behov dina.

Om jag fick bygga en skola skulle den ha…

För att testa hur anpassningsbara våra byggnader faktiskt är, lät vi 6-åriga Emma utforma en skola precis som hon ville. Våra anpassningsbara byggnader kan förändras i storlek och form beroende på vad situationen kräver och vi är alltid öppna för nya idéer och tankesätt. Det är så vi anpassar oss till framtiden, vad som än händer.

För Adapteo är skolan mer än bara byggnader

Det handlar om platser för att forma framtiden. Adapteos vision är att vara en del i byggandet av samhället. Vi vill skapa en grund för lärande som uppfyller krav och önskemål från elever, lärare, skolledning och föräldrar. Vi är på god väg men vi är inte nöjda än, allt kan bli bättre.

Utformade för en föränderlig tid

Framtiden är inte statisk. Det är ofta svängningar i elevantalen vid skolstart vilket skapar utmaningar. Elevtillströmningen har självfallet en positiv sida, men kan också ge akuta problem med brist på skollokaler. Många av Sveriges kommuner löser skolans platsbrist med anpassningsbara och flexibla byggnader från Adapteo. Med våra byggnader får ni frihet att växa – eller minska om det skulle behövas. Det ger er andrum att fundera på om och när ni ska bygga ut skolan.

Anpassningsbara byggnader med fördelar

Våra skolbyggnader levereras på dina villkor. Du kan hyra så länge du behöver och när kontraktet upphör flyttas byggnaderna och hyrs av någon annan. Ett bra exempel på cirkulär ekonomi.

Anpassningsbart och funktionellt

Ni kan välja fritt mellan många alternativa planlösningar och är det ont om markyta har vi förslag i upp till tre våningar. Ni kan dessutom få andra funktioner. Det kan till exempel vara arbetsplatser till lärarna, samtalsrum, rum för administration och ledning, och mycket mer. Tillsammans skapar vi skollokaler som fungerar för just er skola och unika behov.

För oss går kvalitet, funktion och miljö, hand i hand. Ni kan få smart teknik som minskar miljöavtrycket, exempelvis vattenburen värme. Behöver ni hjälp med förberedande tjänster eller entreprenader som till exempel bygglov, byggadministration eller markarbeten? Det är inga problem. Med vår långa erfarenhet är ni i goda händer!

Hälsa och hållbarhet i första hand

Vi vill erbjuda den bästa tänkbara inomhusmiljön med bra luft, ljud och ljus. Vi förespråkar därför långsiktigt hållbara lösningar och utvecklar våra modulsystem med ett helhetsperspektiv där trivsel, miljö och god ekonomi går hand i hand. Vi har till exempel värmeåtervinning, tidsstyrd ventilation och närvarostyrd belysning, individuell värmereglering och temperatursänkning nattetid, helger och lov.

Vill du läsa mer om våra anpassningsbara skolor?

Vill du läsa mer om den moderna skolan som är anpassad för både utveckling och lärande? Med en genomarbetad design, modern teknik och funktionella lösningar får ni en skola som passar ert elevunderlag under många år.

Tillval och anpassningar för er skolverksamhet

Kemi

Musik

Idrott

Hemkunskap

Träslöjd

Syslöjd

Kök- och matsal

Omklädningsrum

Skapa dina idéer med Adapteo Draw

Adapteo Draw är ett enkelt onlineverktyg för att designa det utrymme du behöver. Dra och släpp enheterna för att skapa en hel byggnad och inred den sedan med de möbler du vill ha.

Vill du höra mer om våra anpassningsbara skolor?

Vill du prata med en säljare eller få veta mer hur vi kan tillsammans bygga anpassningsbart? Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.