Byggnader för förskolor från Adapteo

Bygg en förskola där lek och lärande är i fokus

En bra dag i en förskola består av en dag fylld med lek, lärande, sömn och måltider. En dag fylld av glädje och förväntan men också en dag med trygghet och tröst. Det är här och nu som gäller, ingen dag är den andra lik. En modern förskolelokal måste rymma allt detta och lite till. Adapteos förskolor är säkra och trygga med bra luft och ljus. De är byggda för att skapa en säker framtid för de yngsta i vårt samhälle.

En hemtrevlig förskola ger en bra dag

När man tänker på tillfälliga lokaler för förskolor, tänker man ibland fel. Uppfattningar som var rätt för 20-30 år sedan stämmer inte längre. Dagens moderna anpassningsbara byggnader är långt ifrån detta. Adapteos lokaler håller likvärdig standard som traditionella lokaler och är byggda för 2000-talets krav och förväntningar.

Extra utrymmen när och där de behövs

Oavsett om ni behöver mer utrymme för ett växande antal barn eller för att lokalerna inte längre uppfyller dagens krav har vi lösningar. Lösningar som får både barn och pedagoger att trivas och föräldrar att känna sig lugna. De uppfyller gällande normer och regelverk och är byggda för nordiska klimatförhållanden. Dessutom har vi redan från början tänkt på tillgänglighet för de med handikapp i form av ramper, toaletter eller hiss.

Omtankens förskola

En omtankens förskola är en plats där våra barn kan leka,
upptäcka, vila och lära i trygga och glädjefyllda miljöer. Det
är också en plats där förskolans pedagoger får vistas i god
arbetsmiljö med ergonomiska förutsättningar och en bra
ljudbild. Det här är en sådan förskola. Ljusa, rymliga utrymmen och en genomtänkt design gör förskoletiden trivsam både för barnen och personalen.

Förskolan är anpassad för de allra minsta i samhället. Här
finns luftiga lekrum med naturligt ljusinsläpp och spännande
utemiljöer där barnens fantasi ges verkligt utrymme.

Noggrannhet i minsta detalj

Ni har förmodligen höga krav på utrymmen såsom entréer, kapprum, skötrum och olika aktivitetsrum, även om lokalerna är tillfälliga. Lämna ansvaret och få tid att ägna er åt det ni kan bäst – er verksamhet.

Är det ont om markyta, och man vill utnyttja marken till lekplats, har vi planlösningsförslag även för tre våningar i brandsäkerhetsklass REI 60.

Våra kökslösningar ger en kapacitet upp till 200 portioner och gör att ni smidigt kan bereda mat och mellanmål.

Omtanke om de små

Dörrar är utrustade med klämskydd, varmvattentemperaturen anpassad för att inte ge brännskador. Petsäkra eluttag och lågtempererade radiatorer.

Ni kan välja enheter med lägre fönsterbröstning så att även små barn kan se ut. En del av våra anpassningsbara byggnader är utrustade med klimatsmart vattenburen golvvärme – mer lekvänliga golv kan man knappast hitta!

Ett flexibelt sätt att få nytt utrymme

Adapteo erbjuder en kostnadseffektiv lösning där service och underhåll ingår. Ni hyr lokalerna för endast den tid ni behöver, och de kan anpassas under hyresperioden om situationen förändras. Det är till exempel oftast möjligt att utöka byggnader både på bredden eller höjden. Tack vare vår stora produktportfölj kan vi alltid hitta en lösning som passar er.

Tillval och anpassningar för er förskoleverksamhet

Allrum/hemvist

Lekrum

Entré- och kapprum

Kök- och matsal

Vilrum

Skötrum och toalett

Skapa dina idéer med Adapteo Draw

Adapteo Draw är ett enkelt onlineverktyg för att designa det utrymme du behöver. Dra och släpp enheterna för att skapa en hel byggnad och inred den sedan med de möbler du vill ha.

Vill du veta mer om våra flexibla förskolor?

Vill du prata med en säljare eller få veta mer hur vi kan tillsammans bygga anpassningsbart? Vi vill samarbeta med dig för att hitta rätt lösning för dina specifika önskemål.