Framtiden är anpassningsbar

Ett anpassningsbart samhälle är ett samhälle redo för en växlande befolkningsmängd, hållbarhetsdirektiv som blir strängare och användarbehov som utvecklas, där vi arbetar i partnerskap mellan offentlig och privat sektor, använder ytan vi har till sin fulla potential utan att använda mer resurser än nödvändigt, och alltid har människa och miljö i fokus.  

Tillsammans bygger vi anpassningsbara samhällen 

Genom att kombinera innovativa lösningar och traditionella metoder, i partnerskap med expertis från både offentlig och privat sektor, och genom att planera i förväg, alltid med hållbarhet i fokus, skapar vi byggnader redo för konstant förändring. Det är så vi bygger vi anpassningsbara samhällen. 

Att bygga samhällen redo för förändring 

Oavsett om det handlar om striktare hållbarhetsdirektiv, fler medarbetare eller nya elever, hjälper vi företag och kommuner att hitta den bästa lösningen för sina befintliga och framtida behov. Vårt industriella byggkoncept möjliggör en kort byggprocess som inte påverkas av oförutsedda händelser. 

Flexibilitet är normen när vi bygger cirkulärt 

Flexibilitet är en norm i ett anpassningsbart samhälle där byggnader ses som flexibla lösningar snarare än statiska objekt. Användarbehov och hållbarhetsdirektiv utvecklas över tid, och byggnader måste utvecklas med dem. Med en cirkulär och modulär byggteknik kan anpassningsbara byggnadslösningar förändras, återanvändas, skalas upp, skalas ner, och flyttas bara ett par veckor.  

Hållbar  på riktigt 

Hållbarhet är kärnan i våra anpassningsbara lösningar. Miljöpåverkan från en byggnad kommer främst från materialanvändningen, och att välja förnybara resurser med rätt kvaliteter möjliggör design för hållbarhet redan på ritbordet. En annan viktig faktor för hållbart byggande är att minimera avfall i alla delar av processen. Vi använder ett industriellt byggkoncept som möjliggör en systematisk strategi för resursanvändning. Det gör att vi kan förebygga och minska vårt avfall 

Ett samhälle byggt för alla  

Anpassningsbara samhällen är gjorda för alla och anpassningsbara och flexibla byggnader är utformade för att vara tillgängliga och utan hinder, för att garantera en säker, funktionell och inkluderande miljö som tillgodoser specifika användarbehov. 

Hur vi bygger med anpassningsförmåga 

Vi använder ett industriellt byggkoncept som möjliggör en kort byggprocess. Våra byggnadslösningar är utformade för att kunna skalas upp, skalas ner, anpassas eller till och med flyttas, om användarbehovet förändras. Huvudmaterialet är trä, och vi bygger med ett cirkulärt tänk, där vi renoverar och uppdaterar våra byggnader för att de ska kunna återanvändas igen och igen. På det viset erbjuder vi anpassningsbara byggnader som är redo för förändring.